Velmi rozšířený je narativ, že plyn LNG je mnohonásobně dražší jak ten ruský. Šíří ho lidé, který tlačí na obnovení vyjednávání s Ruskem. Jenže to je absolutní nesmysl. Zjedodušeně řečeno, ceny plynu určuje trh. Pokud by nyní obnovilo dodávky do plynu, plyn bude stát přibližně stejně jak ten LNG z USA. Levnější ho mohou udělat jen bilaterální dohody. Jenže ty Rusko několikrát porušilo.

„Trh funguje podle zákona nabídky a poptávky. Pokud tomu budeme chtít předejít, můžeme si dohodnout kontrakty na jiné bázi. Každopádně nezastávám názor, že LNG je obecně dražší než ruský plyn. Obojí má různou cenotvorbu a v různých obdobích se ceny liší. V roce 2020 bylo téměř devadesát procent objemu ruského plynu prodáno v Evropě na základě dlouhodobých kontraktů, pouze asi dvanáct procent bylo indexováno na cenu ropy. Kontraktovaný ruský plyn se přitom cenově v podstatě neliší od cen na evropských burzách, tyto dva zdroje spolu velmi korelují. Naopak LNG exportované z největšího terminálu Sabine Pass ve Spojených státech nabízí kontrakty indexované na cenu plynu na americkém trhu plus náklady na zkapalnění, transport a regasifikaci. Od října 2021 je jeho cena nižší než na evropském trhu nebo než ta, za kterou nám dodává Gazprom či Norsko. Kdybychom měli dlouhodobé kontrakty na LNG ze Spojených států, měli bychom nižší ceny, než máme teď s Ruskem. S Katarem je zase většina kontraktů vázána téměř výhradně na ropu. Na volném trhu pak nakupujete plyn, jehož cena je určována jen nabídkou a poptávkou. Například v roce 2020, kdy byl přebytek LNG na světových trzích a nikdo jej nechtěl, spadla cena na volném trhu rekordně nízko,“ řekl Michal Kocůrek z poradenské společnosti EGÚ Brno.

Bulharsko začalo například odebírat zkapalněný zemní plyn (LNG) ze Spojených států za cenu nižší, než jakou platilo tehdy ruskému dodavateli, firmě Gazprom. V současné době se navíc hodně hovoří o společných nákupech plynu a o alternativní referenční hodnoty pro výpočet jeho ceny. To s největší pravděpodobností podpoří ještě pokles cen.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.