Premiér Petr Fiala je trnem v oku mnoha lidem. Kromě toho, že se šíří výmysly o údajném bratranci Petra Fialy, který prý podniká na Ukrajině, nyní se ho snaží poškodit opět skrze rodinu. Dědeček předsedy vlády František Bärtl pracoval jako ekonomický ředitel různých léčeben a nemocnic a to i za války. Je dohledatelné, že byl správcem psychiatrické léčebny v Kroměříži a prý i v Jihlavě. Potud se jedná o fakta. Nesmyslný text však věc spojuje s „Akcí T4“, tedy s vyvražďování postižených lidí v nacistickém Německu a na jím kontrolovaných územích.

Neexistuje však jediný důkaz, že by se František Bärtl na vraždění psychicky nemocných jakkoliv podílel. Za prvé se program týkal především Němců a je prokázané, že v Československu probíhal jen v léčebně v Dobřanech na Plzeňsku. Dobřany ležely na území Sudet, kde většina obyvatel byli právě Němci. Podle všeho navíc o smrti pacientů rozhodovali němečtí lékaři. Nikoliv tedy ekonomičtí správci zařízení. Je tedy neprůkazné, že Bärtl o vraždění vůbec věděl, natož do něj byl nějak zapojen.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.