Dvě nová nařízení Evropské komise o schválení používání produktů z konkrétních druhů hmyzu jako potravinových složek vyvolala začátkem roku 2023 vlnu konspiračních příspěvků na sociálních sítích. V příspěvcích se tvrdí, že spotřebitelé prý nebudou vědět, že konzumují hmyz, protože neexistují řádná pravidla pro jejich označování. Rovněž texty uvádí, že producenti potravin budou přidávat hmyz do potravin a vy o tom ani nebudete vědět, protože většina lidí neumí latinsky.

Evropská komise však od potravinářských výrobců vyžaduje, aby uváděly přítomnost složek z hmyzu na svých produktech, a také jejich potenciální alergenní povahu. Na konci obou povolení zveřejněných v Úředním věstníku EU se nachází příloha, která obsahuje dvě tabulky. V první tabulce jsou uvedeny požadavky na označování nových potravin a obsahuje sloupec s označením: „Další specifické požadavky na označování“.

V bodě 1 sloupce se uvádí, jak by se měly nové potraviny označovat na etiketách, přičemž uvádějí, že přítomnost hmyzu má být explicitně uvedena. V případě cvrčků tento bod nařizuje, aby výrobci označily ve složení výrobku „částečně odtučněný prášek ze cvrčka domácího Acheta domesticus.“

U larvy potemníku v bodě 1 je nařízeno zákazníky informovat o tom, že výrobek obsahuje „Mražené/pastové formy larvy Alphitobius diaperinus larvae (potemník stájový)“ nebo „Sušené/práškové formy larvy Alphitobius diaperinus larvae v závislosti na použité formě. Tvrzení, že složky budou uvedeny pouze pod latinskými názvy, jsou proto nepravdivá.

Zdroje: AFP, Policia SR


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.