Čas od času se na sociálních sítích objeví nepravdivá informace, že Švýcarsko prý zakázalo vyšetření mamografem. Tento hoax se šíří v českém prostředí minimálně od roku 2017, kdy ho na Facebook umístila „akademie celostní medicíny“. Hoax však žije svým životem a šíří se nadále.

„Mamografie je zdravotníky stále považována za nejlepší způsob, jak odhalit časná stadia rakoviny prsu, a provádí se po celém světě, i když se protokoly v jednotlivých regionech liší,“ zjistila AFP.

„Tyto zprávy jsou zcela nepravdivé,” potvrdila 14. května agentuře AFP Švýcarská rada pro boj proti rakovině. Liga doporučuje a podporuje mamografické programy a „věří, že přínosy screeningových programů v současné době převažují nad jejich nevýhodami,“

Tvrzení, že Švýcarsko zakázalo mamografii, koluje po internetu nejméně od roku 2014. Tato tvrzení byla pravděpodobně založena na chybné interpretaci zprávy, že Švýcarská lékařská rada v roce 2013 nedoporučovala systematické mamografické screeningy (preventivní vyšetření). Švýcarská lékařská rada však nikdy nebyla oficiálním vládním orgánem nebo orgánem zastupující lékaře. Dnes již zaniklá organizace, která byla zrušena v roce 2022, analyzovala lékařské postupy z hlediska jejich poměru nákladů a přínosů a poskytla nezávazné politické pokyny. Její doporučení ukončit systematický screening byla odborníky široce kritizována jako založená na chybných, neúplných nebo dezinterpretovaných údajích.

„Ve většině švýcarských kantonů existuje program screeningu rakoviny prsu, který je otevřen všem ženám starším 50 let. Účast na zkoušce je dobrovolná a pozvané ženy se jí nemusí účastnit, pokud nechtějí. Vyšetření je většinou hrazeno ze základního zdravotního pojištění. Dr. Michelle Wrightová, ředitelka švýcarské společnosti HealthFirst Sàrl, která poskytuje školení první pomoci, vysvětluje, že každá žena, která žije v kantonu se screeningovým programem, obdrží po dosažení 50 let písemnou pozvánku k účasti. Žena dostává tato pozvání každé 2 roky až do věku 70 let, v některých kantonech až do věku 74 let,“ zjistil slovenský Demagog.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.