Sociálními sítěmi je v současné době velmi četně sdílen údajný citát Michela Foucaulta. „Epidemie je snem mocných, umožňuje kontrolovat populaci, určit každému jeho místo, vést o každém podrobné registry informací a vytvořit strnulý prostor, v němž každý občan podléhá přímému vlivu moci.“ Citát sdílela například Ilona Csáková, Luboš Zálom, Pavel Brousík a mnoho dalších.  

Naše hodnocení: Zavádějící (nepřesný citát)

Odůvodnění: Dohlížet a trestat je kniha francouzského filozofa Michela Foucaulta. Michael Foucalt se v uvedené kapitole se zabývá situací v 17. století. Uvedený citát je navíc nepřesným přetlumočením jiné věty.

„Celý je to ještě vtipnější, protože to ve skutečnosti ani Foucaultův citát není. Na začátku pandemie to jako jakési pedagogické přetlumočení/shrnutí/hlášku publikoval sociolog Pavel Pospěch na stránkách katedry sociologie brněnské FSS. To bylo někdy v březnu 2020. Od té doby doby si to žije vlastním životem a tenhle údajný citát z Foucaulta se objevil třeba v článku Jiřího Peňáse (pozn. red. Peňás se na možný citát pouze ptá), na sociálních sítích ho sdílel Jiří Pehe, Hayato Okamura a tisíce dalších,“ shrnuje Jan Bělíček.

V příspěvku Katedry sociologie je skutečně screenshot textu kapitoly knihy Dohlížet a trestat, který tuto větu neobsahuje.

Přepis pasáže přinášíme na našem webu Faktické.Info.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.