Například aktivista Jiří Havel nebo dezinformační web Aeronet šíří, že v souvislosti s korespondenční volbou se českým občanem bude moci stát každý, kdo prokáže předky v Československu „až do 4. kolene“. Tito lidé prý mají získat občanství jen na základě čestného prohlášení. „Jestli projde korespondenční volba i s přílepkem o občanství krajanů (až do 4. kolene), tak na svobodné volby definitivně zapomeňme,“ píše Jíří Havel. Podle těchto nesmyslných teorií si chce vláda vytvořit nové občany, kteří mohou hlasovat ve volbách.

Jedná se však o jasnou manipulaci s fakty. Novela zákona o občanství z roku 2013 sice počítá, že nárok na občanství ČR mohou mít i pravnoučata českých emigrantů z let 1949-1969. Tedy těch, kteří utekli před komunistickým režimem. Vztah k naší zemi však budou muset nadále dokázat. „Důvodová zpráva k novele sice důkazní nouzi opravdu vyjmenovává jako jeden z problémů současného zákona (.pdf, str. 7 z 18), nenavrhuje ale žádné změny, které by tento problém měly vyřešit. Naopak zachovává pravidlo, podle kterého je nutné úřadům předložit doklad o tom, jak a kdy přímí předci žadatele o české nebo československé občanství přišli (str. 14–18 z 18). V případě dětí Čechoslováků, které se narodily mimo republiku v letech 1949–1969, musí být k žádosti připojený dokument o tom, že jejich rodič byl občanem Československa přímo v den jejich narození,“ píší analytici z Demagog.cz.

„Příspěvek také nadhodnocuje okruh možných žadatelů o české občanství. Ze zmiňovaného 1,4 milionu lidí v USA, kteří se hlásí k českým kořenům, se podle navržených pravidel bude moci stát občany ČR jen část lidí. Největší vlny vystěhovalectví z Čech do USA se totiž datují před rok 1918. Protože emigranti z tohoto období nemohli po roce 1918 získat československé občanství, nemají jejich současní potomci o co opřít svou žádost,“ píše dále fact-checkingový web Demagog.cz. Dodává, že už nyní mohou takto žádat lidé z 3. generace a podle statistik o občanství požádají maximálně jednotky tisíc lidí ročně.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.