Karla Maříková z SPD šíří falešné citáty předsedkyně Evropské komise Ursuli von der Leyen. V údajných výrocích měla vlastnění aut přirovnat ke kouření a tvrdit, že v roce 2023 komise chystá směrnici omezující vlastnění aut. Ve skutečnosti se nám k tvrzením nepodařilo najít jakýkoliv zdroj. Maříková odkazuje na Twitterový status, který nelze zobrazit.

Naopak se nám podařilo najít, že Evropská komise chystá velkou podporu elektromobility:

„Pro veřejně dostupnou infrastrukturu elektrického nabíjení pro lehká silniční vozidla (osobní automobily a dodávky) stanoví návrh nařízení povinné vnitrostátní cíle založené na vozovém parku (např. pro každé bateriové elektrické lehké užitkové vozidlo by měl být poskytován celkový výkon alespoň 1 kW prostřednictvím veřejně přístupné dobíjecí stanice (dobíjecí stanice je definována jako jediná fyzická instalace na konkrétním místě, která se skládá z jednoho nebo více dobíjecích míst); pro každé plug-in hybridní lehké užitkové vozidlo by měl být zajištěn celkový výkon alespoň 0,66 kW prostřednictvím veřejně přístupných dobíjecích stanic). Stanoví také cíle založené na vzdálenosti pro lehká a těžká silniční vozidla v hlavní a komplexní síti TEN-T (např. veřejně přístupné dobíjecí stanice (jedna nebo více dobíjecích stanic) určené pro lehká užitková vozidla by měly být umístěny v každém směru jízdy s maximální vzdáleností 60 km mezi nimi). Vyžaduje také, aby členské státy EU zajistily v městských uzlech řadu dobíjecích stanic pro těžká nákladní vozidla.

Návrh nařízení rovněž obsahuje ustanovení pro zajištění uživatelské přívětivosti dobíjecí infrastruktury (např. možnosti platby, transparentnost cen a informování spotřebitelů, nediskriminační praktiky, chytré dobíjení).

Pro vodík by měly být umístěny veřejně přístupné vodíkové čerpací stanice s maximální vzdáleností 150 km mezi nimi podél jádra TEN-T a komplexní sítě TEN-T a alespoň jedna by měla být k dispozici v každém městském uzlu.

Pokud jde o zásobování plavidel a stojících letadel elektřinou, návrh nařízení stanoví cíle pro zavedení pobřežního zásobování elektřinou pro některé námořní kontejnerové a osobní lodě v námořních přístavech a pro plavidla vnitrozemské vodní dopravy a pro zásobování elektřinou pro stacionární letadla v TEN -T hlavní a komplexní síť letišť.

Obsahuje také ustanovení, aby členské státy EU zajistily minimální pokrytí veřejně přístupných čerpacích stanic pro zkapalněný zemní plyn vyhrazených pro těžká nákladní vozidla v hlavní a komplexní síti TEN-T a aby zajistily odpovídající počet čerpacích stanic LNG v námořních TEN- T porty.“

Uznejte, že takto určitě Evropské komise nezabrání lidem vlastnit automobily, ale naopak je v tom bude podporovat.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.