Na Facebooku se aktuálně šíří protokol z Maďarska, který má údajně dokazovat existenci chemtrails. „Tohle je test z Maďarska. Důkazy o genocidě nemohou být z nebe smazány! Testování dešťové vody v akreditované laboratoři. Jde o to: 50 000 násobek koncentrace hliníku, 5 000 násobek koncentrace bária než je povolená hodnota,“ píše se v bizarním příspěvku Heleny Škutové, který má však přes tisíc sdílení.

Na obrázku vidíme jen jakýsi protokol v Maďarštině, vypracovaný v roce 2020 společností Debreceni Vízmű. Není těžké dohledat, že Debreceni Vízmű je vodárenská společnost zajišťující dodávky pitné vody v Debrecíně a tak je silně nepravděpodobné, že by testovala dešťovou vodu. Tomáš Horváth však kontaktoval telefonicky společnost a zeptal se, zda o protokolu něco neví. „Jedná se o protokol testu kalové vody v laboratoři. Protokol nemá nic společného s dešťovou vodou,“ odpověděl nám za společnost Ferenc Gorján.

AKTUALIZACE 2. června 2023:

Projekt Demagog.cz také zveřejnil oficiální odpověď:

“Podle vyjádření společnosti Debreceni Vízmű Zrt. pro Demagog.cz, i dle jejího dřívějšího vyjádření pro agenturu AFP, laboratoř daný dokument, který v překladu nese název Protokol o rozboru, skutečně zpracovala.

V samotném protokolu stojí, že předmětem testování byla „kalovitá nažloutlá látka z nádrže na dešťovou vodu“ (viz řádek 3). Jak je ale v protokolu dále uvedeno, a jak upozornili i zástupci laboratoře, nejednalo se o tzv. akreditovaný odběr vzorku, který by byl proveden certifikovaným pracovníkem laboratoře. Jakékoli závěry vyvozené z výsledného rozboru tak „mohou vést k mylným závěrům,“ zdůraznila ve vyjádření pro Demagog.cz zástupkyně společnosti. Dále potvrdila, že vzorek byl odebrán přímo objednatelem, vodárenská společnost tedy nemá informace o tom, odkud přesně vzorek pochází nebo o jaký sediment se jedná. Společnost také poukázala na to, že analyzována nebyla přímo dešťová voda, ale právě zmíněný kal. Z protokolu tak podle slov zástupců vodárenské firmy „nelze vyvozovat žádné závěry o složení srážkové vody, protože srážková voda nebyla testována“. 


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.