Blíží se termín dalších voleb. Tentokrát těch, které rozhodnou o dalším vývoji ve vaší obci, městě či městské části. 23.-24. září se v obcích po celé republice (kromě obcí, kde se nepřihlásil žádný kandidát), budou konat komunální volby do zastupitelstev obcí, měst a městských částí. Náš projekt je nestranický, ale podporujeme občanskou angažovanost. Proto si dovolujeme zveřejnit krátký návod, jak vyplnit hlasovací lístek a nesplést se. V komunálních volbách existuje mnoho variant, na stranu druhou je poměrně jednoduché se také splést a svůj hlas tím zneplatnit.

Varianty, které jsou platné

  1. varianta: zaškrtnout politickou stranu

První variantou je zaškrtnout jednu politickou stranu a více neřešit. V tomto případě dáváte hlas všem kandidátům kandidujícím za danou stranu či volební sdružení.

  1. varianta: zaškrtnout stranu/sdružení a kandidáty za jiné strany

Ano, i toto komunální volby připouští. Můžete zvolit svou oblíbenou stranu či sdružení a na dalších kandidátkách zaškrtnout pouze ty kandidáty, které znáte nebo jim věříte. Počet křížků nesmí přesáhnout počet zastupitelů v dané obci či městě nebo městské části. Může jich být ale méně. Pokud je v obci 17 zastupitelů, vy dáte hlas kandidujícímu hnutí a vyškrtáte například 5 dalších kandidátů, váš hlas dostává prvních dvanáct kandidátů strany/hnutí, které jste zaškrtli.

  1. varianta: zaškrtnout jen kandidáty

Můžete ovšem křížkovat i jen kandidáty, kteří vám jsou sympatičtí a nemusíte škrtat žádnou politickou stranu či volební hnutí. I toto je platný hlas. Opět je jen nutné si dát pozor, aby počet křížků nepřesáhl počet zastupitelů v dané obci, městě či městské části.

Varianta platná, ale…

Pokud dáte křížek volebnímu hnutí či straně, můžete si již vybírat jen z kandidátů, kteří kandidují za jiné volební uskupení. Pokud zaškrtnete kandidáty za uskupení, které jste již zaškrtly, hlas je platný, ale na křížky u kandidátů se nepřihlíží.

Varianty neplatné

Neplatnou variantou je, když na hlasovacím lístku zaškrtnete více kandidátů, než má zastupitelstvo, případně zaškrtnete hnutí a více kandidátů, než má zastupitelstvo. Počet zastupitelů v dané obci, městě či městské části najdete v úvodních informacích, které dostáváte s hlasovacím lístkem.

V tomto případě je neplatný hlas, protože je zde 19 křížků za předpokladu, že v obci je 17 zastupitelů
V tomto případě je neplatný hlas, protože je zde 19 křížků za předpokladu, že v obci je 17 zastupitelů

Neplatnou variantou je také, pokud zaškrtnete názvy dvou volebních uskupení. Je možné zakřížkovat jedno, nebo žádné, uskupení. 

Neplatnou variantou je ovšem pochopitelně i to, když odevzdáte prázdný hlasovací lístek.

Pro platnost hlasu je nutné křížkovat. Nekroužkujte, nefajfkujte. Lístek je nutné vložit do správné obálky, kterou dostanete při vstupu do místnosti, jako v kterýchkoliv jiných volbách. Pozor! Ve větších obcích a městských částech je hlasovací lístek oboustranně vytištěný.

Rekapitulace správných variant:

Nejste si i tak jisti? Tady je jednoduchý simulátor, který vám řekne, jestli vaše varianta je platná: https://volby.rovnou.cz/

Na závěr upozorňujeme, že v některých obvodech se budou zároveň konat i volby do Senátu Parlamentu České republiky.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.