Od počátku rusko-ukrajinského konfliktu v roce 2014 začaly dezinformační a prokremelská média rozvíjet novou linii propagandy proti Ukrajině. Jedním z oblíbených témat nejen v ruských médiích je nárůst ukrajinských nacionalistických nálad. Obzvlášť často se toto téma objevuje při příležitosti oslav některého národního svátku. Ukrajinci jsou podle těchto médií prý fašisti (1, 2, 3, 4, 5).

Zajímavé je, že ukrajinští židé vyzpovídáni deníkem The Jerusalem Post tvrdí, že se necítí v zemi být nikterak nevítaní a ačkoliv přiznávají, že „kde jsou Židé, tam je antisemitismus“, sami jej v nikterak dramatické míře nezažívají. Jedna dívka navštěvující židovskou třídu se deníku svěřila, že sleduje s nedůvěrou a obavami narůstající zprávy o vzrůstajícím antisemitismu v Německu či Francii. Mnozí ukrajinští židé jsou však přesvědčeni, že projevy antisemitismu na Ukrajině, jako např. nenávistivé graffiti, vandalismus a útoky jsou prováděny na příkaz Ruska a mají za cíl obrátit židovskou komunitu proti Ukrajině a ukázat, že Ukrajina je onou neonacistickou zemí, jak je vykreslována v proruských médií.

V tomto ohledu je zajímavý výrok Ústavního soudu na Ukrajině. V úterý 16. července 2019 Ústavní soud Ukrajiny potvrdil, že zákon odsuzující komunistický a nacistický režim a zákaz propagace jejich symbolů na Ukrajině je v souladu s Ústavou, tak jak jej schválil ukrajinský parlament dne 9. dubna 2015 ve znění pozdějších předpisů. Ústavní soud Ukrajiny vychází ze skutečnosti, že zákon byl přijat, aby zabránil opakování zločinů komunistických a nacistických totalitních režimů, jakékoliv diskriminaci na základě národnostních, sociálních, třídních, etnických, rasových či jiných důvodů.

 „Svojí kriminální povahou byl komunistický režim a nacistický režim stejný a totožné byly i jejich represivní metody. Rozhodnutí uvádí, že komunistický režim, stejně jako nacistický režim, způsobil nenapravitelné škody na lidských právech, neboť po celou dobu své existence vykonával úplnou kontrolu nad společností, prováděl politicky motivované pronásledování a represi, nedodržoval mezinárodní závazky a porušoval rovněž ústavu. Zákaz používání jejich symbolů je legitimní opatřením, jak zabránit návratu do totalitní minulosti. Cílem tohoto zákazu je i zabránit všem spekulacím používajícím historickou minulost, spojeným s totalitními režimy, zabránit ospravedlňování zločinů těchto zločinných režimů,“ píše Ústavní soud Ukrajiny.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.