Zvyšující se počet pozitivních případů vede mnohé diskutující k šíření konspirací. Tento článek se netýká konkrétního příspěvku, ale určitého diskurzu v diskusích, který je nepochopením problematiky. Podle tohoto narativu prý do počtu pozitivních případu s COVID-19 (respektive nakažený virem SARS-CoV-2) se započítávají všichni lidé, kteří mají být v karanténě. Není tomu tak. Počet pozitivních případů je skutečně jen odrazem reálně provedených PCR testů.

V prvé řadě je nutné si ujasnit, jak se člověk může dostat do karantény. Do karantény se můžete dostat třemi způsoby.

  1. Kontaktováním lékaře: Pokud cítíte, že vám není dobře, je dobré kontaktovat lékaře. Ten vám vystaví e-žádanku k provedení testu. Následně vyhledejte vhodné odběrové místo, kde vám bude proveden test. V momentě, kdy je vám vystavena žádanka musíte dodržovat pravidla karantény. Respektive nejlépe od momentu, kdy cítíte symptomy. To však neznamená, že někde jste veden jako pozitivní. „Představme si situaci, kdy hygienici pošlou potenciálně nakaženého člověka na test a zanesou ho do systému Chytré karantény. On ale na odběr nedorazí. V tom případě to zjistíme ve chvíli, kdy karanténu ukončujeme. Pokud neuposlechne, tak se může vystavit pokutě. Karanténa je povinná,“ popsala mluvčí středočeské hygieny Dana Šalamunová. Není možné se jen tak nedostavit.
  2. Nakažený vás označí za kontakt: Druhým způsobem, jak se můžete dostat do karantény je, že vás označí nějaký známý, který byl pozitivně testován. V tento moment jste kontaktem nakaženého a hygienická stanice vás kontaktuje, že máte povinnost dodržovat karanténu a dostavit se na test. Princip je podobný. Jste uveden v systému e-žádenek a test je pro vás zdarma a je povinný. To však neznamená, že někde jste veden jako pozitivní.
  3. Přes aplikaci e-rouška: Že jste se setkal s nakaženou osobou vám může vyskočit také v aplikace e-rouška. I zde je princip podobný. Taková osoba by měla být v izolaci (není povinná) a sledovat svůj zdravotní stav. Pokud se zdravotní stav zhorší, kontaktujte svého lékaře (případně pohotovost) a dostavte se na test na jakékoliv vámi zvolené místo. Po kontaktování lékaře již jste uveden v systému e-žádenek a test je pro vás zdarma a je již povinný. To však neznamená, že někde jste veden jako pozitivní.

Premiér Andrej Babiš si postěžoval, že „k pátku evidujeme v rámci systému chytré karantény 37 440 žádanek na test covid-19. Lidé bohužel nechodí na odběrná místa, nechodí na testy. Například v ÚVN (Ústřední vojenské nemocnici – pozn. red.) mělo přijít 650 lidí a přišlo jenom 420. Chci všechny vyzvat, prosím vás, i když je nepřízeň počasí, abyste skutečně přišli, protože jste indikováni na ty odběry, je to i vaše povinnost podle zákona. Je to důležité, protože se samozřejmě může stát, že jste pozitivní a za ten čas, co nejste testováni, může dojít k přenosu nákazy.“ Pokud by tedy všichni s žádankou byli identifikováno jako pozitivní, jednalo by se o mnohem větší přírůstky. Na stránkách Ministerstva zdravotnictví České republiky se lze přesvědčit, že například v zmiňovaný pátek bylo detekováno 8615 pozitivních z 26713 skutečně provedených testů.

„Pokud Vám byla nařízena domácí karanténa měli byste zůstat doma a nikam nevycházet (ani na nákup či k lékaři). V případě zdravotních potíží je nutné kontaktovat lékaře nebo příslušnou hygienickou stanici či se obrátit na linku 112 s tím, že musíte uvést, že jste v nařízené karanténě. Pokud máte možnost využijte pro potřeby nákupu dodavatelské služby, jestliže takovou možnost nemáte je možné na nezbytně nutnou dobu opustit domov,“ píše v návodu ministerstvo.

Je třeba rozlišovat mezi pojmy izolace a karanténa, nejedná se totiž o totéž.

Izolace

Izolace je opatření, které slouží k oddělení nemocných (případně osob s laboratorně prokázanou infekcí, avšak prozatím bez příznaků, tzn. v inkubační době) od zdravých osob. Cílem je zabránit dalšímu šíření infekce. Způsob izolace stanovuje ošetřující lékař či epidemiolog. Může probíhat buď v domácím prostředí (u méně závažné infekce), či na infekčním oddělení v nemocnici (závažné infekce).

Karanténa

Oproti tomu karanténa je oddělení osob podezřelých z nákazy od ostatních osob. Osoby podezřelé z nákazy jsou lidé, kteří byli v kontaktu s nakaženou osobou či se vyskytovali v rizikové oblasti, avšak v daný moment nemají příznaky onemocnění. Jelikož však mohou být nakažení, musí se vyhýbat kontaktu s ostatními osobami, aby je případně také nenakazili. Karanténu obvykle stanovuje lékař či epidemiolog a je třeba ji dodržovat po dobu maximální délky inkubační doby, tedy doby, kdy lze s jistotou očekávat projev onemocnění (u COVID-19 je to 14 dní). Většinou spočívá v omezení různých aktivit až po úplné omezení kontaktu s okolím. Obvykle probíhá v domácím prostředí.


Jan Cemper

administrator

Autor je šéfredaktorem webu Manipulátoři.cz a rovněž zakladatel iniciativy Proti projevům nenávisti e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com