V ČR se začalo očkovat proti onemocnění COVID-19. Šíří se tedy také zkušenosti zdravotníků, že očkování nezpůsobuje žádné vedlejší následky. Je také známo, že ze 105 tisíc naočkovaných Čechů byly hlášeny nežádoucí účinky jen u 70 z nich.

A tak se debata dezinformátorů stáčí jinam. Vakcíny prý způsobují dlouhodobé vedlejší účinky. Faktem je, že vakcíny jsou důsledně testovány. I v rámci fáze IV po uvedení vakcíny na trh se pečlivě monitorují všechny hlášené nežádoucí účinky, aby mohly být případně včas podniknuty kroky při zjištění jakýchkoliv rizik. Tyto informace jsou okamžitě poskytovány všem zemím, kde se daná vakcína používá. „Závažné nebo dlouhodobé nežádoucí účinky jsou extrémně vzácné,“ konstatuje WHO.

Samozřejmě je faktem, že některé vakcíny v dějinách selhaly. I tyto chyby však dokázaly lékařskou vědu a poznání posunout dál a pomoci tomu, aby se takové problémy už neopakovaly.

Mezitím se studiemi dokázalo prokázat mnoho omylů, které se šíří veřejností. Například, že vakcína proti hepatitidě nezpůsobuje roztroušenou sklerózu. Očkování také nezpůsobuje autismus. Studie, která sledovala více než půl milionu dánských dětí, dokonce ukázala, že děti s očkováním mají mírně nižší výskyt této poruchy.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.