Očkování proti covid-19 je terčem usilovné dezinformační kampaně. Cílem dezinformátorů je záměrná manipulace se čtenáři s vidinou vlastního prospěchu. 

Jednou z nejrozšířenějších dezinformací je tvrzení, že očkování proti covid-19 je nebezpečné pro seniory. Vzhledem k tomu, že senioři jsou více ohroženi těžkým až fatálním průběhem nemoci covid-19, je pro ně rozhodnutí o očkování na základě faktů zvláště důležité.

V České republice bylo přibližně 50 % úmrtí na covid-19 ve věkové skupině 80 let a více. Riziko úmrtí na covid-19 je pro seniory nad 75 let přibližně 200x vyšší než pro lidi mladší 65 let bez rizikových faktorů. Na druhé straně kolují po sociálních sítích falešné zprávy o tom, jak právě senioři umírají po očkování různými vakcínami proti covid-19.

Všechna podezření na úmrtí v časové souvislosti s očkováním vakcínami proti covid-19 jsou velmi přísně posuzována a zkoumána. Dosavadní šetření neprokázala, že by vakcíny proti covid-19 byly spojeny s vyšším výskytem úmrtí mezi seniory. Nelze zapomenout na to, že tato nejrizikovější skupina je také nejzranitelnější. Tito lidé budou mít riziko úmrtí vyšší i bez onemocnění covid-19 nebo očkování proti němu. Obecné riziko přetrvává – i za normální situace umírá více seniorů než mladších lidí.

Podívejme se, jaké výsledky má reálné použití vakcín proti covid-19. K dispozici jsou již první čísla: V Izraeli proočkovali velkou část populace a zjistili, že u populace 70 let a starších se po dvou dávkách vakcíny snížil výskyt onemocnění covid-19 s klinickými příznaky o 98 %5. Tato data odrážejí zkušenost asi 148 000 lidí – 79 000 očkovaných a 79 000 neočkovaných.

Účinnost vakcín u seniorů je podobná, jako účinnost u mladší populace. Obdobně jako v Izraeli, i v České republice klesl po začátku vakcinace podíl úmrtí na covid-19 ve skupině seniorů nad 80 let.

Porovnáme-li přínosy a potenciální rizika vakcín proti nemoci covid-19 u skupiny seniorů včetně těch nejzranitelnějších, přínosy jasně převažují. Německý epidemiologický model založený na datech odhaduje, že očkováním seniorů nad 75 let můžeme předejít přibližně 77 % všech úmrtí způsobených nemocí covid-19.

Lze tedy shrnout: přínos vakcín nad potenciálními riziky převažuje. Navíc z dosavadních izraelských výsledků lze dovodit, že vakcíny přinášejí menší výskyt onemocnění a snížení rizika úmrtí na covid-19.

Komentář Mgr. Ireny Storové, MHA, ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv:

„Každé hlášené podezření na nežádoucí účinek SÚKL ověří, dá mu světově unikátní číslo a odesílá ho k dalšímu hodnocení do evropské databáze. O počtech hlášení každý týden informujeme a s veřejností sdílíme i data k jednotlivým reakcím, které nám byly nahlášeny. Bezpečnost jednotlivých vakcín každý měsíc řeší i výbor PRAC Evropské agentury pro léčivé přípravky. Také o jeho závěrech SÚKL pravidelně informuje. Nesnažíme se tedy před veřejností něco tajit, což je častým argumentem dezinformátorů.“