Je to jedna z nejčastějších městský legend. Romové mají zadarmo léky, Romové dostávají lístky na koncerty, Romům se proplácí taxíky, Romové mají zadarmo vstup do bazénu… Těchto nesmyslných fám lze napočítat desítky, ne-li stovky, a narazíte na ně snad ve všech větších (i menších) městech. Přitom je to nesmysl. Romové nemají právo na jakékoliv jiné výhody, na které nemá nárok kterýkoliv jiný občan ČR nacházející se v stejné sociální situaci. Už v roce 2011 se formou mailů šířil nesmyslný text o lécích v lékárnách. „Do minulého týdne jsem to netušil, ale Romové nemusí platit za léky. Byl jsem v lékárně koupit dětem kapky na kašel a do nosu atd. Přede mnou byla menšina, vybrali si léky a pak vytáhli papír ze sociálky, … lékárnice ho potvrdila a odešli. Ptal jsem se, co to bylo a ona mi sdělila, že jsou sociálně slabí, tak jim stát platí léky. Málem to se mnou seklo, zaplatil jsem 500,- Kč a naštvaný šel domů. Pracuji, platím SP, ZP, daně – a to všechno na ně a jim podobným,“ zněl text hoaxu.

To samozřejmě vyvrátila tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. „Lidé, kteří byli uznáni za osoby v hmotné nouzi a pobírají některou z dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc), jsou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění zbaveni pouze povinnosti úhrady regulačních poplatků. Avšak tento ani jiný zákon je nezbavuje povinnosti hradit samotné léky! Pokud by si šel pro léky, které jsou hrazeny pacientem – nebo kde je spoluúčast pacienta, pak  musí tyto peníze zaplatit jako každý jiný! Na základě informací ministerstva zdravotnictví má lékař možnost každou nemoc řešit lékem bez doplatku. V případě, že takovýto lék není možné ze zdravotních důvodů předepsat, může příslušná zdravotní pojišťovna uhradit ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností. Výše uvedené poskytnutí zdravotní péče je ve většině případů vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Text řetězového e-mailu tuto skutečnost překrucuje ve smyslu “Já zaplatil 500 – on nic”. Tak to prostě není! I příjemce dávky by musel těch 500 Kč mínus poplatek za recept zaplatit,“ napsala Mgr. Viktorie Plívová. Nutno dodat, že regulační poplatek za recept byl 1. 1. 2015 zrušen.

V Mostě, Žatci, Ústí nad Labem nebo Kolíně. Všude tam se už několik let šíří zpráva, že Romové mají zdarma koupaliště, taxi a další věci. „Není to pravda,“ prohlašují úřady. „Žádná speciální dávka na proplácení vstupného na koupaliště neexistuje,“ sdělila na na dotaz Deníku Eva Bartošová, ředitelka žateckého pracoviště Úřadu práce ČR. „Úřad práce nijak nerozlišuje žadatele o dávky hmotné nouze podle barvy pleti, příjmovou hranici pro vyplácení sociálních dávek určuje zákon bez ohledu na příslušnost k jakékoli skupině konkrétních žadatelů,“ dodala. Fámy o tom, že jsou Romové nějak zvýhodňováni, jsou poměrně časté. „Mnohokrát jsem se ve své praxi setkala s různými polopravdami a fámami, které kolují mezi lidmi. Například jak úřady práce hradí klientům hmotné nouze taxíky na nákupy do supermarketu, vstupenky na koupaliště, jak dětem hradí náklady na veškeré školní potřeby a podobně. Ve většině takových případů se však jedná o různé „povídačky”, které se nezakládají na pravdě,” sdělila ředitelka žateckého úřadu práce.

Co se týká sportovních a volnočasových aktivit, může úřad práce svým klientům nacházejícím se v hmotné nouzi přispět na zájmové aktivity dětí, a to prostřednictvím dávky mimořádná okamžitá pomoc. „Jedná se však vždy o odůvodněné náklady spojené se vzděláním nebo se zájmovou činností nezaopatřeného dítěte. Konkrétně to mohou být zájmové školní aktivity pro nezaopatřené děti ze sociálně slabých rodin, kdy sociální pracovník městského úřadu, který s rodinou pravidelně a dlouhodobě spolupracuje, písemně odůvodní úřadu práce úhradu takové aktivity. Jsou to vždy individuální případy, kdy se posuzuje aktuální situace konkrétní rodiny,” vysvětlila Deníku Eva Bartošová. V Žatci už několik let funguje, že část dávek hmotné nouze je jejich žadatelům vyplácena prostřednictvím poukázek. Tím se má zabránit zneužívání dávek například ke koupi alkoholu, cigaret nebo k hraní automatů.

Podobné zvěsti se šíří i v středočeském Kolíně. „Taková informace se městem šíří už několik let, a nejen v Kolíně, lidé totiž často věří fámám. Pravda to samozřejmě není. Často jsem dotazován, zda existují volné vstupenky od Úřadu práce či jiného úřadu a i tentokrát odpovídám, že Vodní svět žádné vstupenky pro sociálně slabé nebo přímo pro Romy nepřijímá a ani to po nás nikdo nevyžaduje. Jediné volné vstupenky, které akceptujeme, jsou ty, které sami rozdáváme, například v soutěžích na internetových sociálních sítích nebo na dětském dni ve Vodním světě,“ řekl Kolínskému Presu Jan Širc, který má na starosti i kolínský Vodní svět a je rovněž ředitelem Správy městských sportovišť.

„Romové v Terezíně dostávají zadarmo pračky, stačí, aby si došli „na sociálku“. Neobtěžují se ani s jejich rozbalením a rovnou je vezou do zastavárny. Co na tom, že za ně dostanou jen pětinu jejich ceny – oni to neplatili, platili jste je vy, daňoví poplatníci. Tento hoax vypustil na tuzemský Facebook kandidát do Senátu Jiří Maria Sieber z politického hnutí Řád národa. Poplašné zprávy jsou temnou součástí politického marketingu. Přesto překvapuje, že tuto sdílel i bývalý ministr práce a sociálních věcí za ČSSD Zdeněk Škromach, který problematiku zná,“ psal v roce 2016 web Faktus.

Podle platné legislativy muže potřebný člověk dostat mimo jiné dávku mimořádné okamžité pomoci a z ní si také zakoupit „okamžité nezbytné potřeby“, tedy i pračku či postel, ale neznamená to (jak název napovídá), že by si pro tuto dávku mohl chodit opakovaně. „Letos bylo k 1. 8. 2016 vyplaceno celkem 19 kusů materiální okamžité pomoci, v roce 2015 bylo za stejné období vyplaceno 41 kusů. Opakované žádosti na ty samé předměty jsme nevyplatili,“ reaguje na hoax Jaroslav Legner, vedoucí oddělení Hmotné nouze v Litoměřicích, pod které Terezín spadá. „Podle záznamů na jeho oddělení pouze dvě mimořádné okamžité pomoci byly využity na pračku, i když žádostí bylo celkově šest. Zbývající byly zamítnuty jako neodůvodněné,“ informoval web Faktus.

Jak nám můžete pomoci, se dozvíte zde.

 

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.