Děláme to opravdu výjimečně. Necítíme se aktivistickým webem, ale jsou chvíle, kdy musíme konat. Internetem se znovu šíří nepravdivá informace o údajných úmrtích v Ostravě po vakcínách proti COVID-19. Šíří ji MUDr. Iveta Křížová, která podniká v estetické medicíně. Na náš telefonický dotaz Policie ČR odpověděla, že žádné takové úmrtí nevyšetřuje. Zároveň tyto informace vyvrátil nedávno Domov pro seniory Sluníčko.

Zcela výjimečně tedy podáváme trestní oznámení. Protože se tyto zprávy množí, zveřejňujeme jeho znění. Obecně trestní oznámení můžete podat přes datovou schránku státnímu zastupitelství nebo ho zaslat poštou. Rovněž je možné zajít na jakoukoliv pobočku Policie ČR, kde by měli být ochotní vám pomoci se sepsáním takového oznámení. Prosíme však, berte v úvahu i zatíženost Policie ČR a orgánů, aby nedošlo ke zbytečnému zahlcení.

Odesílatel:

Jan Cemper

Adresát:

Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 4

  1. pluku 1533/29b

Praha 10

100 83

Věc: Podezření, že došlo ke spáchání trestného činu

Tímto oznamuji, že mám důvodné podezření, že došlo ke spáchání trestného činu. MUDr. Iveta Křížová publikovala nejprve na svém profilu na Facebooku a následně i na webu Gloria.tv článek s názvem: „Hromadná úmrtí po vakcinaci na Covid v Ostravě, otevřený dopis poslanci Volnému.“  V příspěvku dále píše:

„Obracím se na Vás v souvislosti s podvodnou kriminálně vykonstruovanou údajnou pandemií zvanou Covid. V následujících mailech pošlu doplňující informace. Jedná se zejména o hromadná úmrtí po vakcinaci. Je mi známo, že k nim došlo v Ostravě, o čemž jste byl prý již informován a údajně již případ řeší kriminální policie. Doufám, že se věc řádně vyšetří a vyvodí patřičné důsledky a nebude snaha věc ututlat a zamést pod koberec ani to svádět na jiné příčiny jako např. mutace 21 a podobně.“

V jiném příspěvku se sama přiznává, že rozesílá starostům měst a obcí text, ve kterém nepravdivě píše:

„ZASTAVME VAKCINAČNÍ HOLOCAUST – PISTE STAROSTUM A REDITELUM NEMOCNIC

Vážený pane starosto, vážený pane inženýre Mlčáku, dovolte, abych Vás tímto informovala, že vakcinace proti Covid 19 jsou pokusy na lidech a zločin proti lidskosti. Je to v rozporu s Norimberským kodexem a toto odsoudil i Helsinský výbor ( vizte link níže ). Toto se však týká veškerých vakcín, nejen Pfizer. Veškeré vakcíny proti Covid 19 neprošly řádným klinickým testováním, nemají řádnou registraci a Ministerstvo zdravotnictví o nich nic neví. Přesto tyto vakcíny nakupuje a distribuuje v ČR. Na toto bylo podáno trestní oznámení a věcí se zabývá kriminální policie, jako i případy hromadných úmrtí po vakcínách zejména v domovech pro seniory. O takové situaci mám informaci i z vašeho města. Dávám Vám tyto skutečnosti tímto na vědomí a důrazně Vás žádám, abyste tuto vakcinační genocidu a zločin proti lidskosti okamžitě zastavil.”

Podle informací získaných i přímo od Policie České republiky k žádným takovým úmrtím nedošlo. Úmrtí popřel i dům s pečovatelskou službou, kde se pravděpodobně měl incident stát.

Protože se příspěvek hojně sdílí, mám důvodné podezření, že mohlo dojít ke spáchání trestného činu § 357 Šíření poplašné zprávy. Domnívám se, že vymyšlená sdělení, že někde někdo zemřel jsou společensky velmi nebezpečná. Z důvodu hojného sdílení mám podezření, že došlo k znepokojení u části občanů ČR.

Trestného činu se mohla dopustit MUDr. Iveta Křížová. Její adresu trvalého bydliště neznám, ale může být shodná s místem podnikání. Místo podnikání: Praha 4….

Prosím vás tedy o zhodnocení, zda mé podezření je opodstatněné, a předání příslušným orgánům. Prosím také, abyste mi dali vědět, jak se ve věci postupuje.

V …. dne 8. února 2021.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com