Po internetu se v poslední době opět šíří několik let starý hoax, ve kterém se tvrdí, že Romové v Mostě mají zadarmo městskou hromadnou dopravu, vstup na koupaliště a město za ně platí cesty taxíkem. Stejně tak nekupuje město nikomu lednice či pračky. Lidé si tyto e-maily mezi sebou přeposílají, sdílejí a řada z nich jim bohužel i věří. Magistrát města Mostu upozorňuje, že nic z toho není pravda. Informace, které se objevují v e-mailech, jsou nejen lživé, ale navíc velmi nebezpečné, protože přispívají k eskalaci sociálního napětí v naší společnosti.

 „Žádná speciální dávka na proplácení vstupného na koupaliště či placení taxi není. Úlevy v městské hromadné dopravě mají v Mostě děti do 15 let a senioři od 65 let, jsou tedy určeny věkem, žádným jiným měřítkem. Město Most navíc od ledna 2012 už ani nevyplácí sociální dávky, protože v rámci reorganizace veřejné správy byla tato činnost převedena na úřady práce,“ řekl Mgr. Jan Paparega.

Jedná se o jednu z nejstarších a nejčastějších městský legend. Romové prý mají zadarmo léky, Romové dostávají lístky na koncerty, Romům se proplácí taxíky, Romové mají zadarmo vstup do bazénu… Těchto nesmyslných fám lze napočítat desítky, ne-li stovky, a narazíte na ně snad ve všech větších (i menších) městech. Přitom je to nesmysl. Romové nemají právo na jakékoliv jiné výhody, na které nemá nárok kterýkoliv jiný občan ČR nacházející se v stejné sociální situaci. Už v roce 2011 se formou mailů šířil nesmyslný text o lécích v lékárnách. „Do minulého týdne jsem to netušil, ale Romové nemusí platit za léky. Byl jsem v lékárně koupit dětem kapky na kašel a do nosu atd. Přede mnou byla menšina, vybrali si léky a pak vytáhli papír ze sociálky, … lékárnice ho potvrdila a odešli. Ptal jsem se, co to bylo a ona mi sdělila, že jsou sociálně slabí, tak jim stát platí léky. Málem to se mnou seklo, zaplatil jsem 500,- Kč a naštvaný šel domů. Pracuji, platím SP, ZP, daně – a to všechno na ně a jim podobným,“ zněl text hoaxu.

To samozřejmě vyvrátila tisková mluvčí Ministerstva práce a sociálních věcí. „Lidé, kteří byli uznáni za osoby v hmotné nouzi a pobírají některou z dávek pomoci v hmotné nouzi (příspěvek na živobytí, doplatek na bydlení nebo mimořádnou okamžitou pomoc), jsou podle zákona o veřejném zdravotním pojištění zbaveni pouze povinnosti úhrady regulačních poplatků. Avšak tento ani jiný zákon je nezbavuje povinnosti hradit samotné léky! Pokud by si šel pro léky, které jsou hrazeny pacientem – nebo kde je spoluúčast pacienta, pak musí tyto peníze zaplatit jako každý jiný! Na základě informací ministerstva zdravotnictví má lékař možnost každou nemoc řešit lékem bez doplatku. V případě, že takovýto lék není možné ze zdravotních důvodů předepsat, může příslušná zdravotní pojišťovna uhradit ve výjimečných případech zdravotní péči, jinak zdravotní pojišťovnou nehrazenou, je-li její poskytnutí z hlediska zdravotního stavu pojištěnce jedinou možností. Výše uvedené poskytnutí zdravotní péče je ve většině případů vázáno na předchozí souhlas revizního lékaře. Text řetězového e-mailu tuto skutečnost překrucuje ve smyslu “Já zaplatil 500 – on nic”. Tak to prostě není! I příjemce dávky by musel těch 500 Kč mínus poplatek za recept zaplatit,“ napsala Mgr. Viktorie Plívová. Nutno dodat, že regulační poplatek za recept byl 1. 1. 2015 zrušen.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.