V souvislosti s koronavirovou krizí se znovu se znovu objevují konspirace MUDr. Ludmily Elekové. Rozhovor poskytuje dezinformačním médiím. Například Svobodný vysílač nedávno odvysílal rozhovor s ní s názvem „Vysedí si farmaceutická slepice své zlaté vejce vakcíny proti Koronaviru?“. Proto je fajn si danou lékařku krátce představit.

MUDr. Ludmila Eleková je vystudovaná lékařka, která se věnuje „alternativní léčbě“. Především homeopatii a alternativní výživě. Je jednou z nejznámějších bojovnic proti očkování. Už v roce 2013 s ní Idnes.cz udělalo rozhovor, ve kterém odhalil velké množství nepravdivých informací o očkování. Idnes muselo rozhovor opatřit rámečkem, ve kterém její tvrzení uvádí na pravou míru:

V rozhovoru paní Eleková uvádí informace a studie, které jsou v rozporu s námi dohledanými fakty. Pro úplnost proto uvádíme tyto poznámky a odkazy:
„Podstatné je vědět, že po přidání hliníku a rtuti do vakcín se nikdo neobtěžoval testovat jejich toxicitu.“ – to není pravda, vakcíny jsou testované na zvířatech i na lidech (podrobnosti)
„Nepopírám, že existují lidé naočkovaní horem dolem, kteří jsou zdraví. Mohou hovořit o štěstí.“ – Je to naopak, naprostá většina lidí nemá po očkování žádné vedlejší účinky (zdroj)
„Ale vlastně nikdo, možná ani výrobce neví, co všechno ve vakcínách je.“ – složení je uvedeno v příbalovém letáku, není žádný důvod, aby výrobce nevěděl, co je ve vakcínách, které vyrábí (příbalové letáky zde)
„Ale do příbalového letáku se uvede, že vakcína nemá víc vedlejších účinků než placebo.“ – žádný takový příbalový leták s touto formulací jsme nenašli (příbalové letáky zde)
– „Podle studií hliník zasahuje stejné oblasti mozku“ – odkázaná studie byla zpochybněna
„Očkování děti zabíjí. Já to klidně takhle natvrdo řeknu, protože je to prokázané studiemi (1, 2)“ – studie ve skutečnosti dokazují něco jiného, první mluví o zemích třetího světa a vůbec nepodporuje, co říká paní Eleková; druhá  mluví opět o zemích třetího světa a týká se jedné konkrétní vakcíny, ze závěrů studie rozhodně nevyplývá „vakcíny zabíjejí“, spíše zkoumá, jak nejbezpečněji podat konkrétní vakcínu (DTP) v kontextu vakcinačního kalendáře v rozvojových zemích v Africe a Asii
„Rozumím, že idea očkování je lákavá, ale prostě to nefunguje.“ – tak závažné tvrzení, které jde proti nejlepším současným vědeckým poznatkům, by bylo potřeba silně podložit, což paní Eleková neudělala
„Stát by měl udělat studii porovnávající následný zdravotní stav očkovaných a neočkovaných dětí“ – takové studie samozřejmě existují a ukazují, že mezi očkovanými není vyšší výskyt autistů (podrobněji zdepřehled studií zde)
Na základě těchto připomínek považujeme za vhodné čtenáře upozornit na to, že názory prezentované v rozhovoru jsou často zkreslující, zavádějící nebo dokonce nepravdivé a nereprezentují vědecký pohled na problematiku vakcinace.

V roce 2013 také obdržela zlatý Bludný balvan Českého klubu skeptiků Sisyfos, který se uděluje za pseudovědeckou činnost, která je v rozporu s veškerými skutečně vědeckými poznatky. „Z jakých informací pro svá rozhodná tvrzení MUDr. Ludmila Eleková vychází? Jenom z těch, které její názor potvrzují. Jakékoliv relevantní studie vyznívající rozhodně ve prospěch očkování, má nejspíš za zmanipulované farmaceutickou lobby a tudíž je odmítá brát v úvahu. Naopak si vybírá ty, které jsou jistojistě nezávislé, protože pocházejí od členů antivakcinační lobby a ta je, na rozdíl od té vakcinační, přeci jenom ta správná a poctivá ve své práci. Že jsou jejich studie a články skoro vždy snadno vyvratitelné kvůli manipulaci se vstupními daty a čarováním se statistikami? Ale kdeže, očkování je zlo a fakta na tom nic nezmění. Oškliví lékaři a vědci, kteří se očkováním, na rozdíl od paní Elekové, skutečně zabývají, naznačují, že by měla vrátit diplom. My jsme rozhodně proti, protože je věštecky prokázáno, že šarlatán bez titulu MUDr. má o třetinu nižší příjmy a to my naší nositelce nepřejeme. Naopak. Věříme, že náš Balvan udělá z paní MUDr. Ludmily Elekové ještě větší hvězdu alternativního nebe, světici a mučednici. Zajistí jí nehynoucí slávu na poli boje proti očkování a ošklivé medicíně postavené na důkazech, které nestačí pro její tvrzení pocity, dojmy a irelevantní zmanipulované studie, ale objektivní zjištění, podložená vícečetnými a seriózními výzkumy,“ napsal tehdy Sisyfos.

V roce 2015 odpůrci očkování zmanipulovali anketu Lékař roku v její prospěch. „Pro medicínský svět je MUDr. Eleková symbolem pavědy a neodbornosti. Některé její mediální výroky hraničí s trestním činem šíření poplašné zprávy. Práce lékařů se posuzuje podle úplně jiných kritérií, než je anketa, ve které může hlasovat kdokoliv, kdo u daného lékaře ani nikdy nebyl. „Vítězství v takové anketě dokáže zajistit dobře organizovaná malá skupina lidí, PR agentura nebo třeba výrobce homeopatik. Neumím si představit, že by v příštích letech chtěli po doktorce Elekové převzít toto ocenění jiné skutečné osobnosti medicíny. Pro mě je možná homeopatem roku, ale rozhodně ne lékařem roku,“ komentoval výsledek ankety docent Rastislav Maďar pro Zdravotnický deník.

Ludmila Eleková zvítězila, avšak získala pouze 786 hlasů, což je skutečně symbolický počet hlasujících, který nijak nevypovídá o skutečných názorech českých pacientů a jejich vztahu k jednotlivých lékařů. Pro srovnání – dalšího praktické lékaře pak vítězka porazila zhruba o sto hlasů. „Česká lékařská společnost jménem svých 35 tisíc členů veřejně na tiskové konferenci jasně řekla, že je třeba z hlediska vědy udržet proočkovanost dětí nad 90 %. Aby hlavní odpůrce očkování, doktorka Eleková, získal od podivné organizace cenu Lékař roku je opravdu až humorný příběh,“ kritizuje anketu profesor Štěpán Svačina, předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně, která sdružuje celkem 116 odborných společností a za své poslání považuje rozvoj a rozšiřování vědecky podložených lékařských věd a to se zvláštním důrazem na prevenci, tedy i očkování jako ochranu před nebezpečnými infekčními chorobami. „Výsledek letošního ročníku Lékaře roku dokazuje, že jde o nedůvěryhodnou, ze strany odmítačů očkování snadno ovlivnitelnou anketu,“ hodnotí vítězství Elekové prezident České lékařské komory Milan Kubek. Podle něj je zřejmé, že pro Elekovou hlasovali lidé, kteří ji neznají osobně, spojuje je pouze odmítání očkování. Ti podle něj fungují jako sekta, jenž se nechá snadno zmanipulovat.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.