Na Facebooku se šíří příspěvky, které špatnou češtinou píší o tom, že „Ministerstvo školství rozeslalo do škol metodické pokyny, jak o konfliktu na Ukrajině žáky informovat“. „Co udělat s učitelem podporujícím Putina?“ ptá se příspěvek. „Na takového učitele je možno podat trestní oznámení. Povinností ředitele školy je jednat. Pokud ředitel nebude konat může, být odvolán zřizovatelem školy,“ vymýšlí si dále text neexistující metodiku. Vylhaný text je přitom šířen v mnoha příspěvcích.

Text se už dříve šířil rovněž řetězovou formou prostřednictvím e-mailů. Na text si proto posvítil projekt Ověřovna Českého rozhlasu. „Předně se chceme proti informacím v uvedeném řetězovém e-mailu ohradit. Z pohledu ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) se jedná o dezinformace a jejich šíření, které hraničí až s poplašnou zprávou,“ reagoval mluvčí resortu Patrik Kubas, který společně se serverem iROZHLAS.cz jednotlivá falešná tvrzení vyvrací.

Ohledně trestních oznámení, text neříká, že trestní oznámení může podat kdokoliv, kdykoliv na kohokoliv. Je pak na policii, aby případ prošetřila a zjistila, zda jde o trestný čin, nebo oznámení odložila jako nedůvodné.

Nesmyslné je i autorovo naznačování, že metodické materiály ministerstva, jejichž celý seznam je stále dostupný na webu, vnucují dětem nějaký názor. Jak je z nich ale patrné, nabízejí pouze učitelům metodické vedení, aby se naopak u dětí předcházelo konfliktním situacím a pocitu strachu z nastalé situace.

materiálu se například píše: „Se staršími žáky můžeme otevřít etické otázky války a vysvětlit, že existují různé pohledy na válku a její řešení/směřování. Zkusme tak učinit bez osobních názorů a postojů.“ Což s obsahem, který naznačuje e-mail, vůbec nekoresponduje.

Autor e-mailu jde ale ještě dál. Podle něj je totiž součástí metodických materiálů i postup, jak přistupovat ke kantorům, kteří podporují ruského prezidenta. I to ale resort odmítá. „Takové pokyny MŠMT neposílalo. Jak jsme napsali, veškerá metodika, která byla rozesílána, je na výše uvedeném odkazu,“ napsal mluvčí.

A odmítl i možnost, že by za ředitele školy mohl takového kantora odvolat zřizovatel či jiný školský orgán. „Učitel je v pracovněprávním vztahu k dané škole a tento vztah lze ukončit pouze ze zákonem stanovených důvodů. Rozhodně však nemůže výpověď zaměstnanci dát zřizovatel školy ani ministerstvo školství, Česká školní inspekce nebo někdo další. Účastníkem tohoto vztahu je pouze zaměstnanec na straně jedné a škola reprezentovaná ředitelem školy na straně druhé,“ vysvětluje Kubas.

Více v článku Českého rozhlasu


author