Přednáška politologa Michaela Romancova o tom, do jaké míry je autorita a pozice dominance budována prostřednictvím vizuálních znaků.

Běžně o lidech říkáme, že mají charisma či disponují přirozenou autoritou. Zároveň však přitom mluvíme o existenci přísného pohledu, vytvořili jsme si slovník nonverbálních gest spojovaných s politickou dominancí a uniforma coby jeden ze základních typů oblečení zůstává po staletí spojována s významy síly a respektu. Do jaké míry tedy charisma, autorita a pozice dominance zůstávají „přirozenými“ a do jaké míry jsou budovány prostřednictvím vizuálních znaků? ( text: Fresh Eye )

Přednáší PhDr. Michael Romancov, Ph.D., politolog (FSV UK)


administrator

Tým manipulatori.cz