Městský soud v Praze zrušil rozhodnutí soudkyně Dagmar Stamidisové v žalobě, kterou na nás podal David Šubík, spolek Resetheus a advokát Tomáš Nielsen. Věc se tedy vrátí k řízení na Obvodní soud pro Prahu 1. Dobrou zprávou také je, že kontroverzní soudkyně Dagmar Stamidisová navíc letos na soudě končí.

V řízení došlo k mnoha pochybením soudu. V prvé řadě se prvoinstanční soud (Obvodní soud na Praze 1)  ztotožnil zcela s žalobou vedenou Tomášem Nielsenem a opomenul zcela argumenty nás jako žalovaných. Počínaje tím, že spolek Manipulátoři.cz z.s. nebyl autorem článku, ale Antonín Šlajch z projektu Iluminátor. Především pak máme za to, že byl sepsán na základě vědeckých faktů a za uveřejním textu si stojíme.

Článek byl reakcí na článek na portálu Resetheus s názvem: „Ministerstvo zdravotnictví nemá důkaz o tom, že virus SARS-CoV-2 reálně existuje.“ Celý článek rozebírá poskytnuté vyjádření MZČR na zaslaný dotaz dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím. Ve vyjádření zasílá MZČR tazateli 7 publikací, které dokazují existenci viru SARS-CoV-2 a společně odpovídají na oba dva zaslané dotazy. Zda byl virus izolován dle platných vědeckých standartů, zda byla prokázána příčinná souvislost mezi virem SARS-CoV-2 a onemocněním covid-19. Dle našeho přesvědčení společně tyto zaslané zdroje poskytují přesnou odpověď.

V usnesení o odvolání se soud konstatoval, že soud 1. stupně pochybil, když se spolek Resetheus účastnil řízení, aniž by o tom rozhodl. Náš spolek vedlejší účastnictví přitom od počátku odmítal. Zároveň však odvolací soud nařídil nové dokazování a to, že se soud prvního stupně musí zabývat všemi body odvolání.

Ačkoliv mnozí dezinformátoři tvrdí, že našemu projektu byla nařízena omluva, ve skutečnosti oba rozsudky, které existovaly, byly zrušeny nadřízeným soudem. Žádný takový rozsudek tedy není platný.