Doc. Mgr. Marie Koldinská, PhD. připravila nový přednáškový cyklus “Na frontách informační války” na FF UK a byla 19.2.2020 také jeho lektorem. Ve své přednášce „Dějiny jako bojiště informační války“ se zabývá ohýbáním historie směrem, který vyhovuje cílům informační války. Jde o to změnit vnímání minulého dění a podpořit tím nové paradigma, vhodné pro změnu režimu. Lektorka připomíná známý citát, jenž je i obsažen i v preambuli zákona, jímž byl založen Ústav pro studium totalitních režimů: „Ten, kdo nezná svou minulost, je odsouzen ji zopakovat.


contributor