Veřejností otřásl nestátnický projev Miloše Zemana při jeho inauguraci ve čtvrtek 8. března. Prezident Zeman se v něm opřel například i do novinářů, včetně veřejnoprávní České televize. To je věc známá. I v inaugurační projevu se však nevyvaroval mnoha výroků, které možné nejde považovat za nepravdy či minimálně zavádějící.

Miloš Zeman v projevu mluvil o snaze o manipulovat veřejným míněním a to ze strany mediálního domu Economia, vlastnící například Hospodářské noviny či týdeník Respekt, jak jsme již psali, opřel se též do České televize. V té samé pasáží však dále pokračoval výrokem: „Tak tedy prvním takovým příkladem je výrok jednoho komentátora, který rozdělil českou populaci na občany a obyvatele. Občané jsou ti, kdo mají správně názory a uvědoměle hlasují. Obyvatelé jsou ti ostatní.”

Ve skutečnosti komentátorem není nikdo z České televize, ba ani nikdo z „Bakalova mediálního impéria”, ale je to Alexandr Mitrofanov, komentátor deníku Právo, bystrý glosátor, který uchází za největšího znalce poměrů v ČSSD. Řady prezidentových nepřátel se rozšiřují o další médium nezávislé ani na prezidentovi, ani na premiérovi. „Komentář Alexandra Mitrofanova opravdu rozděluje občany a obyvatele, občany ale nespojuje se „správnými názory“, jak tvrdí prezident, ale s vlastnostmi jako zájem o společnost, snahu o pochopení jejího fungování, ověřování informací a nepodléhání autoritám, které o něm mají rozhodovat. Jelikož posouvá Mitrofanův výrok do jiné roviny, je prezidentův výrok hodnocen jako zavádějící.“

Citace z článku Mitrofanova: „Pestrá je paleta Zemanových voličů. Přesto mají společný rys. Jsou obyvateli, nejsou občany. Aby mě nikdo nechytal za slovo, v úředním slova smyslu občany samozřejmě jsou. Mají občanské průkazy a všechna práva, která stát zaručuje, včetně práva volebního. Jenže skutečným občanem, tedy zdrojem demokracie může být jen člověk, který se o stav společnosti zajímá, snaží se pochopit, jak funguje, nevěří tlachům a lžím – a především nad sebou nestrpí vůdce, který o něm rozhoduje,“ dodává Demagog.cz.

Najít druhého komentátora bylo asi o tři minuty zapeklitější. Prezident při inauguraci řekl, že: „Nu a jako druhý příklad bych rád uvedl jednoho dalšího komentátora, který už po skončení prezidentské volby vyjádřil naději, že v nejbližších pěti letech zemře půl milionu mých stoupenců a že díky tomu bude voličská mapa za pět let poněkud jiná.“

I tento výrok je silně překroucený. Tento komentátor není už vůbec novinář, ale je to politolog Jiří Pehe a nevyjadřoval žádnou naději, nýbrž suše konstatoval demografický vývoj. Mluvil o tom v rozhovoru na Respekt.cz, konkrétně takto:

„Navíc je tu zmíněný demografický vývoj, který se projevil už od minulé volby. Před pěti lety vyhrál Zeman nad Schwarzenbergem o 800 tisíc hlasů, tentokrát je to o 150 tisíc hlasů. Zemanovi voliči odcházejí a do volebního cyklu přicházejí mladí lidé. Za pět let půl milionu starých odejde a půl milionu přijde. Situace není pro postkomunistický tábor příznivá.“

 Jiří Pehe tedy vůbec nevyjadřuje naději nebo si to snad přeje. Vyjadřuje se jen k demografickému vývoji.

Za nepravdivá jdou považovat i další výroky z inauguračního projevu. Podle Demagog.cz prezident mluvil desetkrát pravdu, pětkrát nepravdu, ve dvou dalších případech jde jeho výroky považovat za zavádějící.

 Ve spolupráci s Romanem Jourou napsal Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.