Na sociálních sítích a některých dezinformačních webech se v minulých dnech objevují informace, podle kterých je Jiří Drahoš tzv. vítač uprchlíků a podporuje ilegální migraci. Jiří Drahoš přitom kvóty opakovaně odmítl, k migraci se staví zdrženlivě a nic nenasvědčuje jeho kladnému vztahu k islámským diktaturám.

Informace o „vítačství“ Jiřího Drahoše se objevila například v článku Jiří Drahoš: Všem uprchlíkům, kteří v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Muslimové jsou nespravedlivě házeni do jednoho pytle s teroristy na serveru Lajkit.cz. Článek přitom působí dojmem, jakoby šlo přímo o vyjádření Jiřího Drahoše, což naznačuje uvedení jeho jména v titulku a rovněž podpis na konci článku.

Jde přitom o citaci výzvy Vědci proti strachu a lhostejnosti, kterou od roku 2015 podepsalo téměř 3 500 českých vědců. V prvním odstavci výzvy se mimo jiné píše „O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají.“

Celkové vyznění této výzvy přitom v žádném případě nenabádá k přijímání uprchlíků, nýbrž varuje před dehumanizací uprchlíků, vymezuje se vůči manipulaci a apeluje na selský rozum. „Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií.“

Přítel islámských diktatur?

Server Eurabia.cz označil Jiřího Drahoše za propagátora islámu a přítele islámských diktatur. Odkazuje se přitom na Drahošovu účast na konferenci Překonávání globálních hrozeb, které se loni v dubnu zúčastnil. Konference se konala v dubnu 2016 konala pod záštitou Ministerstva zahraničních věcí ČR pořádala Akademie věd ČR společně s velvyslanci muslimských zemí. Cílem konference přitom bylo posílení mezikulturního dialogu a hledání mírového řešení konfliktů, mezi řečníky vystoupil mimo jiné ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a turecký či marocký velvyslanec. Dělat z účasti na konferenci zástupců akademické sféry a diplomatického sboru propagaci islámu a přátelství s islámskými diktaturami považujeme za manipulaci.

Zdroj: http://www.eurabia.cz/Articles/31935-desive-informace-o-mozna-budoucim-prezidentovi-drahosovi-propaguj-mirumilovnost-islamu-.aspx

 

Chce nám sem přivézt muslimy?

Jiří Drahoš byl opakovaně označen za člověka, který podporuje „nelegální migraci“, prosazuje kvóty nebo jde o tzv. vítače. To uvedl například server aeronet.cz, infografika na facebookové stránce Pro-Vlast nebo Stanislav Jahoda v příspěvku na blogu idnes.cz.

Na facebooku se rovněž objevila událost Nevolím sluníčáře a vítače Drahoše.

Drahoš přitom opakovaně odmítl kvóty na přerozdělování migrantů v rámci Evropské unie. V rozhovoru pro info.cz například uvedl: „Stále sem proudí spousta ekonomických migrantů, zejména ekonomických migrantů. Nepovažuji je za ty, kteří by v Evropě měli dostávat azyl“, na což navázal slovy: „My nemůžeme jako Evropa řešit ekonomickou migraci z Afriky nebo z dalších lidnatých zemí. Evropa prostě nemůže být útočištěm těchto lidí. Tyto migranty bych nepřijímal, vracel bych je (…)“.

Proti kvótám se vyslovil rovněž v anketě serveru iDnes.cz a v rozhovoru pro extra.cz. Také proti nim vystupuje na svých stránkách.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.