Na Facebooku se začaly hromadně objevovat příspěvky (1, 2, 3), které odrazují ženy od vyšetření prsou na mamografu. V příspěvku nazvaném „mamografie je největší organizovaný zločin proti ženám“ je tvrzeno, že 50-60 % pozitivních výsledků  je nesprávných. Rovněž tvrdí, že stimuluje růst nádoru a šíření metastáz.

V prvé řadě falešná pozitivita je velmi zavádějící pojem. Jak vysvětluje AFP, je používána tam, kde mamograf nenašel nádor, ale je doporučeno další sledování, protože se v prsu objevila určitá abnormalita, která by nádor do budoucna mohla způsobit.

Další tvrzení se týkalo radiace. Lidé jsou neustále vystaveni nízkým úrovním ionizujícího záření z přírodních zdrojů – z vesmíru, ze vzduchu, ze země nebo z vody. Při některých lékařských prohlídkách mohou být vystaveni výrazně vyšším dávkám, jak je vidět na níže uvedeném grafu zveřejněném americkou Agenturou pro ochranu životního prostředí. Například při cestování letadlem je člověk vystaven vyšším úrovním radiace než při mamografu.

Podle francouzského Národního institutu pro rakovinu se riziko úmrtí na rakovinu vyvolanou zářením pohybuje od 1 do 10 na sto tisíc žen, které podstoupily mamografii jednou za dva roky po dobu deseti let. Riziko úmrtí v důsledku vyhýbání se je mnohem vyšší.

Další tvrzení  tvrzení se odvolává na “studii provedenou na 690 000 záznamech”, která údajně ukázala, že u mnoha zdravých žen se po mamografickém vyšetření vyvinula rakovina prsu. Agentura AFP hledala relevantní zdroj na Google Scholar a našla tuto studii, které se zúčastnilo 690 993 žen ve věku 66 až 79 let. Za nepravdivým tvrzením může být jeho nesprávná interpretace. Výsledky studie uváděly, že “ženy, které podstoupily screeningovou mamografii, měly větší pravděpodobnost, že odhalí rakovinu prsu”.

„Řekněme, že všichni lidé na světě vypijí alespoň jednu sklenici vody denně a na světě zemře sto tisíc lidí. Pokud bychom použili stejnou logiku jako v příspěvcích na sociálních sítích, znamenalo by to, že příčinou smrti je voda. To je nesmyslná interpretace dat, podle kterých bylo po screeningu odhaleno mnoho případů rakoviny. Ale to je účel screeningu – včasná detekce rakoviny,” řekl  Aleksandar Ivkovic, radiolog z diagnostického centra Neo-Mag v srbském Niši.

Výsledky studie uváděly, že “ženy, které podstoupily screeningovou mamografii, měly větší pravděpodobnost, že odhalí rakovinu prsu”. Třetím tvrzením, které není podloženo žádnými důkazy ani zdrojem, je, že mamografie “stimuluje růst nádorů a šíření metastáz”. AFP nebyla schopna najít žádnou vědeckou studii, která by toto tvrzení spolehlivě potvrdila.

Nejnovějším tvrzením v příspěvcích je, že Švýcarsko je “první zemí na světě, která zakázala mamografy”. Toto tvrzení je nesprávné a pravděpodobně vychází z doporučení Švýcarské lékařské rady, která v roce 2013 navrhla zastavení systematických mamografických vyšetření, Švýcarská lékařská rada není oficiálním státním orgánem. Organizace, která zanikla v roce 2022, byla expertním centrem pro “hodnocení zdravotnických technologií” a analyzovala lékařské postupy z hlediska jejich nákladů a přínosů. Její doporučení nebyla závazná.

Zdroj: AFP


author