Nejen v alternativních sdělovacích prostředcích se můžeme dočíst, že Evropská unie je pod nadvládou Německa a Francie. Jaký je ovšem skutečný vliv těchto zemí na rozhodování v EU?

Německo a Francie jsou nejlidnatější země kontinentu, pokud do Evropy nepočítáme Rusko, které má většinu svého území v Asii. To je neoddiskutovatelný fakt. Přičteme-li fakt, že německá a francouzská ekonomika patří k těm nejsilnějším na světě a jsou nejsilnějšími ekonomikami (spolu s Velkou Británií) v Evropě, dělá to z nich opravdu velmi silné země. V následujících souhrnu však ukážeme, že pozici v rámci EU nezneužívají a v evropských institucích nevytvářejí diktát.

Evropský parlament

Evropský parlament je jeden z hlavních orgánů Evropské unie a spolu s Radou Evropské unie přijímá její legislativní akty. Reprezentuje občany Evropské unie. Poslanci parlamentu jsou voleni přímou volbou každých pět let.

Evropský parlament má dohromady 751 europoslanců. Počet poslanců závisí na počtu obyvatel dané země. Německo jich má 96, Francie s 74, následuje Velká Británie a Itálie se 73, Španělsko se 54 poslanci a Polsko s 51 zástupci v Evropské parlamentu. Francie a Německo tedy mají 170 z 751 poslanců a to ještě ne všichni jsou podporovatelé politiky tamních vlád.

Evropská komise

Evropská komise je nadnárodní orgán Evropské unie, nezávislý na členských státech a hájící zájmy Unie. Pojem je používán ve dvou významech: buď jako kolegium komisařů nebo jako kolegium s celým administrativním aparátem. Komise se podílí takřka na všech úrovních rozhodování, má největší administrativní a expertní aparát. Sídlí v Bruselu, její ústřední budovou je palác Berlaymont, některé části jsou dislokovány v Lucemburku.

Komise se skládá z kolegia komisařů z 28 členských států a má předsedu a místopředsedy. Komisaři, po jednom z každé země EU, zajišťují během svého pětiletého funkčního období politické vedení Komise. Předseda každému komisaři přidělí dohled nad specifickými oblastmi politiky. Předsedou je Jean-Claude Juncker.

Francie a Německo tedy mají stejně jako ostatní země jen jednoho komisaře.

Evropská rada

Členy rady jsou hlavy států nebo předsedové vlád členských zemí Evropské unie; jejího zasedání se navíc účastní předseda Evropské komise. 1. prosince 2014 se stal předsedou Polák Donald Tusk, který byl znovu zvolen i v roce 2017. Ani zde tedy nemá Francie či Německo žádnou výhodu.

Rada Evropské unie

Její úlohou je tlumočit názory členských států Evropské unie, schvalovat právní předpisy EU a koordinovat politiky EU. Předsednictví se vždy na 6 měsíců ujímají na základě rotace jednotlivé země EU.

Soudní dvůr Evropské unie

Má zajistit, aby bylo právo EU vykládáno a uplatňováno stejným způsobem ve všech zemích EU zajistit, aby země a orgány EU dodržovaly právní předpisy Unie. Soudní dvůr má vždy jednoho soudce za každý stát EU a 11 generálních advokátů. Tribunál má 47 soudců. V roce 2019 se počet soudců zvýší na 56 (2 soudci z každého členského státu EU).

Závěr

Je tedy zřejmé, že v Německo a Francie nemají v rozhodovacích pravomocech EU žádnou výhodu nad ostatními. Česká republika má tedy poměrně velkou pravomoc ovlivňovat politiku EU a je jen na nás jak s ní naložíme.

Napsal: Jan Cemper

administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.