Poslanec SPD Radim Fiala zveřejnil 13. prosince 2019 na svém facebookovém profilu dezinformační příspěvek o brexitu a EU. Text naprosto stejného znění recykloval Tomio Okamura na svém facebookovém profilu poprvé 14. 12. 2019, poté 27 . 12. 2019 a pak ještě 1. února 2020.


Uvádíme text tohoto příspěvku v plném znění:

„Vystoupení z Evropské unie je výhodné. Potvrzují to fakta. Už jenom kvůli nesmyslnému boji EU proti CO2 bude mít ČR náklad stovky miliard korun ročně navíc. Britové se toho nyní naštěstí snad už zbaví. EU k volnému obchodu a ekonomické prosperitě nepotřebujeme! Na členství v EU naopak doplácíme. Když nevystoupíme z EU, Brusel nás zničí masovou imigrací, sluníčkářským neomarxismem a ekoterorismem. Samozřejmě se musíme na vystoupení připravit. Naše země bude opět naše – svobodná, bezpečná a prosperující.

Odpůrci našeho vystoupení tvrdí, že ČR bude bez EU izolovaná. To je nesmysl. Při našem vystoupení z EU můžeme vstoupit do EFTA, což je společenství států, které nejsou členy EU (Švýcarsko, Norsko, Lichtenštejnsko, Island), které mají s EU dohodu o volném obchodu.

S postupující islamizací západní Evropy též musíme začít více pracovat na spolupráci států středovýchodní Evropy, což bych nazval „Visegrád plus“. Tedy států Visegrádu plus třeba Rakouska, Chorvatska, Slovinska, případně Itálie či, pokud se před islamizací zachrání některé německé státy, tak Bavorsko, Sasko či Braniborsko…

Tvrdí se, že členové EFTA nemají hlasovací právo při schvalování evropských regulací, které pak stejně musí vymáhat. Jak upozornil britský europoslanec za Konzervativní stranu Daniel Hannan, v letech 2000 až 2013 Unie podle sekretariátu EFTA vygenerovala 52 183 právních nařízení, ze kterých Norsko přijalo celkem 4 724, což je devět procent. A když se na to stejné ptali poslanci Islandu, vyšlo číslo hodně podobné: 6 326 z 62 809 právních aktů od ledna 1994 do prosince 2014. Čili to je jen zlomek unijní legislativy. A z Bruselu velmi často chodí nesmysly, které nám škodí.

A co se týče Švýcarska, podíl bruselské legislativy je nula. Švýcarsko samozřejmě občas regulace od EU kvůli úsporám z rozsahu přejímá, ale mnohem častěji se totožnou úpravou legislativy snaží sladit s pravidly globálními. A i když musí švýcarští exportéři při vývozu do EU unijní standardy dodržovat (stejně jako by v Japonsku dodržovali standardy japonské), na domácím trhu se tyto normy zpravidla nevymáhají.

Jak upozornil ekonom Vít Jedlička, podle odhadu samotné Evropské komise, který je z roku 2004, nás unijní regulace stojí 4 procenta HDP ročně, což pouze za minulý rok představuje cca 200 miliard korun. Z EU jsme za posledních 14 let načerpali na různé dotace 741 miliard korun, ale náklady na evropské regulace dosáhly minimálně astronomických 2456 miliard!

Ve skutečnosti jsme každý rok na členství v EU dopláceli. A realita je nejspíš podstatně horší než odhady Evropské komise. Ta prosadí na každém zasedání Evropského parlamentu tisíce stran nových regulací. Celkově je to již téměř 300 tisíc stran. Eurochambres počítá, že aktuální náklady na jednoho občana žijícího v EU dosahují až 80 tisíc korun ročně! Pokud vycházíme ze 4 procent HDP, počítáme pouze s 20 tisíci korunami na občana ročně. Čísla Evropské komise, přestože jsou nižší, stále zůstávají astronomická.

Z EU nám v minulém roce přišlo o 45 miliard víc, než jsme tam poslali, ale o úplně stejnou částku přišel státní rozpočet jenom na podpoře solárních a větrných baronů!

Alternativ je tedy celá řada a vše bude záležet na tom, jak se bude vyvíjet geopolitická situace v Evropě. Musíme být připraveni na různé alternativy. Stále ale platí, že bojujeme za obnovení suverenity našeho státu, Evropská unie je pro nás nepřijatelná a že prosazujeme referendum o členství v EU.

Když nevystoupíme z EU, Brusel nás zničí masovou imigrací, sluníčkářským neomarxismem a ekoterorismem. Samozřejmě se musíme na vystoupení připravit. Naše země bude opět naše – svobodná, bezpečná a prosperující.“

(Konec příspěvku)


Komentář k příspěvku

Příspěvek je plný výmyslů, manipulativních tvrzení a také nesmyslného propojování nesouvisející věcí – což je rys typický pro všechny lháře a dezinformátory.

  • Vstup do sdružení EFTA, které má s EU dohodu o volném obchodu, by znamenal pouze to, že bychom nebyli součástí struktur EU, zato bychom dodržovali její předpisy a stejně bychom za přístup na vnitřní trh museli platit – jako to dělá třeba právě Norsko. Stejně tak by pro nás platila povinnost dodržovat čtyři základní svobody EU, včetně volného pohybu osob.
  • Fiala/Okamura se odvolává na pofiderní tvrzení britského konzervativního poslance Hannana o množství právních nařízení, které přijala EU, a o počtu těch, která přijalo Norsko. Podle protibrexitového fachtcheckingového serveru InFacts nejsou tato čísla navzdory opačnému tvrzení oficiální a navíc nemá smysl je porovnávat, protože státy EFTA se na některých politikách EU nepodílejí (jsou to společná zemědělská a rybářská politika, celní unie, obchodní politika, spravedlnost a vnitřní věci, společná zahraniční a bezpečnostní politika, přímé a nepřímé daně, hospodářská a měnová unie). I tak ale odhadovaný skutečný podíl evropské legislativy v Norsku činí nikoli 9 %, ale 28 % (na Wikipedii lze najít i údaj 75 %), v případě Lichtenštejnska se počet ročně pohybuje mezi 25 až 63 procenty. K prosinci 2018 bylo pro Evropský hospodářský prostor v platnosti 824 směrnic a 3 112 nařízení.
  • Švýcarsko má s EU uzavřen systém bilaterálních dohod. Blok bilaterálních dohod I se týká volného pohybu osob, technických překážek, účasti na veřejných soutěžích, zemědělství, pozemní dopravy, letecké dopravy a výzkumu. Dohody tvoří provázaný systém, vypovězení pouze jedné způsobí automatické vypovězení všech šesti ostatních oblastí (tzv. gilotinová doložka). Že si Švýcarsko nemůže jednoduše dělat všechno podle svého, dokazuje i referendum o protiimigrační iniciativě, které se bude konat 17. 5. 2020. EU již Švýcarsko varovala, že přijetí příslušného zákona může znamenat, že budou zneplatněny všechny bilaterální dohody Švýcarska s EU. Na tyto skutečnosti upozornila obyvatelstvo i Spolková rada a s výjimkou pravicové SVP (spoluiniciátora) ji odmítly všechny ostatní strany, kantonální vlády, svaz zaměstnavatelů, konference rektorů vysokých škol i odborové svazy.
  • Odvolávka na Víta Jedličku ze strany Svobodných o 4 % HDP, která nás prý stojí unijní regulace, je opět manipulativní. Jedlička sám se odvolával na Petra Macha, jak ale upozornil server Demagog, jedná se o veškeré administrativní náklady, tedy i ty, které souvisejí s vnitrostátní a regionální legislativou (jako příklad zatěžujících administrativních nákladů pro ČR můžeme uvést EET či daňová hlášení).
  • Klást proti sobě peníze z EU a povinné platby provozovatelům obnovitelných zdrojů je už naprosto scestné.
  • Celkově nelze než konstatovat, že právě faktů se celá SPD bojí jako čet kříže.

Fialovy a Okamurovy nesmysly tradičně převzaly dezinformační servery.
Byly to:

Parlamentní listy 14. 12. 2019

Vlastenecké noviny 14. 12. 2019

Rukojmí 14. 12. 2019

EUportál 16. 12. 2019

EUportál 9. 1. 2020

České národní listy 9. 1. 2020

EUportál 15. 1. 2020

Sputnik 30. 1. 2020

Tadesco 31. 1. 2020


author