O prezidentském kandidátovi Petru Pavlovi šíří lži i lidé, o nichž panuje obecná představa, že se na jejich prohlášení lze seriózně spolehnout.

Není tomu ovšem tak. Někteří lidé smíchávají dohromady činnost dvou vojenských organizací. Například se jedná o historika Petra Blažka, Miroslava Kalouska, dále podporovatele Martina Hilšera Martina Svárovského z Evropských hodnot (které se mimo jiné věnují vyvracení dezinformací) a ve výtrysku největší sprostoty a pokrytectví také MF Dnes, noviny exkomunisty a exagenta StB Babiše-Bureše. Uvádíme screenshoty i s reakcemi podplukovníka Ivo Zelinky, zástupce velitele výsadkového pluku v Chrudimi, který výše zmíněné nesmysly uvádí na pravou míru. 

(Dokonce i John Bok, který má pro Petra Pavla sympatie a byl by i ochoten jej volit, sdílí v pořadu Osobnost Plus tvrzení, že Petr Pavel byl pracovníkem VKR).

 

MF Dnes, 6. srpna 2022

Doplnění šéfredaktora Jana Cempera: Zdá se, že nesmysl rozšířil časopis Reflex, údajně s odkazem na jeho slova. Na jiném webu však uvádí, že do vojenského zpravodajský nastoupil až v době svobodných poměrů, tedy po revoluci. „Ve svobodných poměrech jsem dalších 10 let pracoval v různých funkcích ve vojenském zpravodajství,“ píše o sobě na webu Spolu silnější. Prokázané je, že v letech 1988-1991 se vzdělával na Vojenské akademii Antonína Zápotockého v Brně (v kurzu pro pracovníky vojenské rozvědky pro práci v zahraničí a speciální úkoly). Tedy dostudoval až po revoluci. V rámci studia byl i kurz s kódovým označením D-2. K němu se přihlásil, ale neexistují důkazy, že kurz dokončil dříve než studium. Petr Pavel byl členem Zpravodajské správy Generálního štábu (ZS GŠ). Ta však neplnila funkci vojenské obdoby státní bezpečnosti. Obdobou byla Vojenská kontrarozvědka (VKR). 

Aktualizace 11. srpna 2022: V článku se objevilo, že Petr Blažek je členem ODS. Za toto tvrzení se mu omlouváme. V svém příspěvku Blažek netvrdí, že Petr Pavel byl členem kontrarozvědky. Spojuje ho však v příspěvku s činností obdobnou StB. ZS GŠ obecně neprováděla činnost obdobou StB. Neexistuje důkaz, že by Petr Pavel pro ZS GŠ prováděl činnost rozvědčíka, natož činnost obdobou StB. 


author