Proti spolku Milion chvilek se vytahují i protiněmecké argumenty a ty sudetské obzvlášť. Není divu. Je to citlivé místo nás Čechů a právě proto je využíváno v propagandě.

Na Youtubovém kanále Jiřího Černohorského bylo 18. 6. 2019 publikováno video s názvem “Spolek – Černohorský,Svatoš,Rajský – ČSR – PROLOMENÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ !!!”. Tato nahrávka se začala šířit kromě jiného řetězovými emaily.

Pojďme si hned zkraje udělat jasno. Pan Jiří Černohorský je známý internetový aktivista, šiřitel hoaxů a wannabe politik. Proslul hlavně poněkud exaltovaným projevem ve svých videopříspěvcích, takzvaným samoserem. Ale pojďme k tématu.

Jiří Černohorský hned v první minutě dramaticky deklamuje, že byly prolomeny Benešovy dekrety. Člověk, který sedí po jeho levici, je nám představen jako “kamarád Michal” a ten nás uvítá tvrzením, že “Kalousek a jeho parta (míněn spolek Milion chvilek pro demokracii – pozn.red) vyzvali k odstranění vlády ČR přesně podle plánů německého Landsmannschaftu a německé vlády.” Nebudu se věnovat celému videu, ale jen hlavnímu tématu, a to rozehrané protiněmecké linky ze dvou různých pohledů.

1a. Jak je to s těmi Benešovými dekrety?

Černohorský falešně cituje Angelu Merkelovou – podle něj prý 20. června 2018 v proslovu řekla, že “Benešovy dekrety a vyhnání Němců nemělo žádné morální a politické ospravedlnění”.
Jak to je ve skutečnosti?
Angela Markelová měla v onen zmiňovaný den skutečně proslov. O Benešových dekretech ale nepadlo ani slovo. A co řekla o vyhnání Němců? Inkriminovaná pasáž včetně kontextu vypadá takhle:

..”proto je náš den vzpomínek vědomě věnován obětem útěků a vyhoštění – obětem, protože drtivá většina těch, kteří prchají, jsou oběťmi. Vyhnaní Němci a jejich rodiny vědí příliš dobře o významu tohoto pojmu. Vyhoštění byli oběťmi, které trpěly hořkou nespravedlností. Ale také nepodceňujeme příčinu a následek. Vyhoštění a útěk Němců byl přímým důsledkem druhé světové války zahájené Německem a nevyslovitelnými zločiny během diktatury socialistů. To však nemění nic na tom, že neexistovalo morální ani politické zdůvodnění vyhoštění.”

V originále:

“Deshalb ist unser Gedenktag bewusst den Opfern von Flucht und Vertreibung gewidmet – den Opfern, denn die allermeisten Fliehenden sind Opfer. Die deutschen Heimatvertriebenen und ihre Angehörigen wissen nur allzu genau um die Tragweite dieses Begriffs. Die Heimatvertriebenen waren Opfer, die bitteres Unrecht erlitten haben. Aber wir verkennen auch nicht Ursache und Wirkung. Vertreibung und Flucht der Deutschen waren eine unmittelbare Folge des von Deutschland begonnenen Zweiten Weltkriegs und der unsäglichen Verbrechen während der nationalsozialistischen Diktatur. Doch das ändert nichts daran, dass es für Vertreibung weder eine moralische noch eine politische Rechtfertigung gab.”

Kontext – Benešovy dekrety

Připomeňme, že i sama Česká republika vyjádřila v Česko-německé deklaraci lítost, že “poválečným vyháněním, jakož i nuceným vysídlením sudetských Němců z tehdejšího Československa, vyvlastňováním a odnímáním občanství bylo způsobeno mnoho utrpení a křivd nevinným lidem, a Česká republika lituje nepotrestání excesů, které při vysídlování proběhly.
– Obě strany se v Deklaraci shodují v tom, že spáchané křivdy náležejí minulosti, a že tudíž zaměří své vztahy do budoucnosti. Právě proto, že si zůstávají vědomy tragických kapitol svých dějin, jsou rozhodnuty nadále dávat při utváření svých vztahů přednost dorozumění a vzájemné shodě, přičemž každá strana zůstává vázána svým právním řádem a respektuje, že druhá strana má jiný právní názor. Obě strany proto prohlašují, že nebudou zatěžovat své vztahy politickými a právními otázkami pocházejícími z minulosti.”
Deklarace byla podepsána 21.ledna 1997. Za německou stranu ji podepsali Helmut Kohl a Klaus Kinkel, za českou stranu Václav Klaus a Josef Zieleniec.

1b. Milion chvilek pro demokracii

A pak už to pokračuje v rychlém sledu. “Kamarád Michal” vytahuje těžký kalibr a konspiruje o spojení těch ošklivých Němců a spolku Milion chvilek pro demokracii.

Michal je totiž zjevně horlivým čtenářem dezinformačních webů. Parafrázuje článek z webu Aeronet, jednak z webu hoppner.cz  (stojí za zmínku, že tenhle click-baitový web provozuje jistý Ondřej Höppner, bulvární novinář, spoluzakladatel webu Protiproud a tvůrce volebních novin SPD. ), a roubuje aktivitu Milionu chvilek na české citlivé místo – sudetoněmeckou otázku. Nu a v něm se dočteme, že: “propojení agentury Milion chvilek na sudetoněmecký landmanšaft (a vlastně na celou německou politickou scénu včetně AfD) je obtížně prokazatelné, ale množí se důkazy o její existenci (sudetoněmecké školení v Mariánských Lázních – Marienbad). Demonstrace bývají spojovány s politickými stranami, jejichž propojení na Německo jsou zjevné. TOP 09 (Schwarzenberg), Piráti (Antifa, němečtí Zelení), Praha sobě (Ackerman Gemeinde a Konrad Adenauer Stiftung) a KDU/ČSL (obecně smíření a odpouštění). Všechny tyto strany a hnutí jsou horlivými zastánci Evropské unie.”
V podobném konspirativním duchu psal o Milionu chvilek právě web Protiproud už loni v článku věnovaném demonstraci proti nominaci Petra Štěpánka do Rady ČT.
Faktem ale zůstává, že jak cíle, tak struktura i financování spolku Milion Chvilek jsou zcela transparentní. Konspirativci naopak vycházejí jen z toho, že spojují několik jedinců –  podporovatelů Milionu chvilek s německou stranou. Dodejme, že celkový počet podpisů už dosáhl více než 426 000 a tito lidé svým podpisem jen vyjádřili to, že považují za nepřijatelné, aby 70 let po komunistickém puči a 29 let po sametové revoluci byl premiérem naší země trestně stíhaný člověk, vedený jako agent StB.

Sudetský narativ – sázka na jistotu

Obecně lze říct, že vytahovat v propagandistickém boji Němce obecně a ty sudetské obzvlášť, je takřka jistou trefou do černého. Tenhle narativ jsme mohli sledovat už dřív – například u prvních prezidentských voleb, kdy stejné téma bylo použito proti Karlu Schwarzenbergovi. Je to citlivé místo nás Čechů a právě proto je využíváno a znovu bude.

Rétorika propagandy

Stejně jako u voleb prezidentských, i nyní jde o účelové a klamavé spojování nesouvisejících témat a využití propagandistické techniky očerňování protivníka, známou též jako “házení bláta“, špinění, které v důsledku vede k odvádění pozornosti od merita věci. Jde o očerňující, destruktivní, negativní a bohužel poměrně účinnou propagandistickou techniku, které se dá bránit jen skutečně obtížně. Nařknout totiž můžete kohokoliv z čehokoliv – a vždy se najde někdo, kdo tomu uvěří – jak hezky česky vystihuje známé přísloví “na každém šprochu pravdy trochu”. Nehledě k tomu, že zde tak dochází ke kotvení negativního rámování v hlavách lidí, kteří první dostupnou informaci o demonstracích dostávají zabalenou právě v sudetoněmeckém a spikleneckém hávu.
V tomto konkrétním případě najdeme i další techniku, která vede k žádoucímu cíli – tedy odvádění pozornosti. Jde zamlčování příčin, kdy události navazující na poměrně komplikované vývoje, mající velký počet různých příčin, bývají spojovány a vytváří domněnku, že se jedná o promyšlený plán, čímž se dostáváme ke konspiračnímu vidění světa.

contributor