Záznam přednášky z konference Kritické myšlení a objektivita 2016.

Přednášejícím je Lukáš Hána, konzultant a školitel GrowJob institute. Specializuje se na práci s pozorností, psychologii rozhodování a aplikaci kritického myšlení. Převádí do praxe poznatky z oborů behaviorální ekonomie, sociální psychologie a neurověd.administrator

Tým manipulatori.cz