Právník a předseda PRO Jindřich Rajchl dospěl na novou úroveň argumentace, jak ukazuje jeho nedávný příspěvek na Facebooku. V něm píše, že někdo tvrdí, že se na Ukrajině pěstují GMO potraviny a někdo ne. A kvůli tomu by dovoz zakázal.

Je pravdou, že na Ukrajině se GMO potraviny pěstovaly. Ukrajinský parlament (Nejvyšší rada Ukrajiny) však přijal zákon, který nařizuje uvést tamní legislativu v oblasti GMO do souladu s legislativou Evropské unie.

Toto vyjádření dr. Rajchla je excelentním případem eristické figury „slaměný panák“. Tedy, že autor (v tomto případě Jindřich Rajchl) vytvoří vlastní zkreslenou, přehnanou, či špatně vyloženou verzi oponentova argumentu (či postoje) a následně proti ní sám argumentuje. Čili někdo něco řekne, já to vezmu jako daný fakt a budu s tím bojovat. Nehledě na to, že ten někdo jsem byl třeba já sám.

Napsal Miloš Kadlec, doplnil Jan Cemper