Zpět k Lexikon

Projekt Zabudnuté Slovensko

CIEĽOVÁ SKUPINA: všetky vekové kategórie, primárne ale mladí ľudia vo veku 15-25 rokov

OBSAHOVÁ STRÁNKA: aktivity proti fašizmu, ako aj rôznym formám extrémizmu a násilia; vyjadrenie spolupatričnosti medzi ľuďmi z rôznych regiónov, profesií a spoločenských vrstiev, ako aj vyjadrenie podpory regiónom a vytvorenie tlaku na riešenie ich problémov; vyjadrenie nespokojnosti a občianskeho postoja verejne známymi ľuďmi; nadviazanie spolupráce s predstaviteľmi mesta a mládežou z mesta a jeho okolia pomocou rôznych aktivít

VÝSTUP: koncerty, besedy, premietanie dokumentov, iné kultúrno-spoločenské aktivity


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz