Zpět k Lexikon

Snažit se přesvědčovat firmy, aby nekrmily dezinformátory ze svých reklamních rozpočtů je deklarovaný cíl spolku. Odříznutí webů šířících nenávist od těchto příjmů by mělo napomoci dezinformacím zamezit a naopak posílit důvěru v média, která pracují s informacemi profesionálně a současně zodpovědně a poctivě. Spolek přitom nehodnotí jednotlivé excesy či chyby, ale zaměřuje se na dlouhodobé a systematické fungování konkrétního média.

Zakladatelé:  Roman Číhalík, Bob Kartous, František Vrabel, Petr Vlasák, Richard Stiebitz, Ivan Manolov a Pavel Sobek.
Článek o tématu: https://manipulatori.cz/vznikl-spolek-nelez-vyzyva-firmy-aby-neinzerovaly-na-dezinformacnich-webech/


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz