Zpět k Lexikon

Fakt je poznaná a ověřená dílčí skutečnost. Fakta jsou nezávislá na pozorovateli. Nelze je zaměňovat s názorem, tedy interpretací. Nic jako „alternativní fakt“ proto neexistuje, respektive se jedná o blábol.

S tímto souvisí i termín Faktoid – Něco, co se faktu podobá, faktem ale není. Může jít o předpoklad nebo spekulaci opakovanou tak často, že se začne za fakt považovat. Zahrnuje neskutečné, nepravdivé nebo nepřesné, sporné, neověřené, nepotvrzené, naivní, nepodložené tvrzení.


redakce

administrator

Tým manipulatori.cz