Je skutečně možné vidět bez očí? Je to trik a nebo skutečnost? Dokáže někdo pomocí Komissarovy metody naučit nevidomé znovu vidět?

Alue K. Loskotová publikovala před pár dny na svém blogu pozoruhodný text, v němž nabízí „velice zajímavou reportáž o tom, jak probíhá dnes v Česku speciální seminář na vidění třetím okem, včetně ukázek výsledků. Údajně to může být úžasné řešení pro nevidomé. V Česku se takto už naučilo vidět pár dětí, nad jejichž schopnostmi zůstává rozum stát. Zde jasně vidíte, jak je lidské tělo geniální a jak obrovské jsou možnosti a schopnosti našeho mozku. Stačí jen umět je aktivovat a rozvinout. Kromě tohoto vidění třetím okem je dobré ještě zmínit, že lidská bytost umí vidět i celým mozkem, takže vidí celých 360 stupňů kolem sebe. Na to už je však úplně jiné cvičení. Říkám to jen pro doplnění a pro zajímavost. To co je v této reportáži mě tudíž ani trochu nepřekvapuje a jsem velmi šťastná, že to k nám dorazilo!“

Zní to krásně. A krásné by to i bylo, kdyby se nejednalo – jak jinak – než o dávno odhalený trik. Nebo je to jinak? To nevíme. Fakt je, že se skeptici s panem Komissarovem nebyli schopni shodnout na takové podobě ověřujícího experimentu, která by vyhovala oběma stranám.

Autorka blogu Karolína Loskotová dokládá výše řečené reportáží pořadu Na vlastní oči z roku 2013. „Děti si aktivují informační centrum“, říká v reportáži Jan Světlák, lektor, který i dnes stále pořádá Kurzy intuitivního vidění. „Pouze ale na způsobilost vidění a rozkoukávají se, jako by měli nové oko. Tréninkem to rozšíří a začnou vidět stejně, jako fyzickýma očima, akorát tohle oko je nezávislé na těch fyzických.“ Posuďte sami.

https://www.youtube.com/watch?v=gQHfUZqFB6w

Na webu českobudějovického centra EFT CENTRUM CB, které metodu vyučuje, se dočteme: “Na kurzu se DĚTI učí “VIDĚT NOVÝM ZPŮSOBEM” a DOSPĚLÍ se učí “VĚDĚT BEZ VYUŽITÍ BĚŽNÝCH SMYSLŮ”.  Při tomto procesu se aktivuje v mozku centrum vnímání, které je shodné jak pro Ituitivní vidění, tak i vědění. Přicházející Intuitivní informace jsou vždy přesné, jelikož přichází bez filtrace našich 5 smyslů a bez zkreslení podmíněného délkou zpracování informace mozkovým kanálem logického myšlení. Člověk s aktivovaným centrem přijímá pouze pravdivá a přesná rozhodnutí. Proto je velmi důležité aktivovat tuto schopnost u každého jednotlivce.”

Zdroj: eft-cb.cz
Zdroj: eft-cb.cz

Na stejných stránkách nalezneme i upozornění, že „v současné době smí tuto metodu vyučovat pouze sám pan Komissarov a licencovaní lektoři, kteří jsou pro ČR pouze 2! Pan Jan Světlák (lektor v Č.Budějovicích, v Praze a ve Strakonicích) je dlouholetým asistentem pana Komissarova a zároveň certifikovaným lektorem jak pro děti tak dospělé.

Sám Mark Komissarov prezentuje metodu intuitivního vnímání z okolí jako svůj vlastní vynález a představil jí napříklůad v internetové televizi Cesty k sobě.

Užitečnost metody je zdůvodněna neprůstřelnou logikou: „Informace které potřebujeme nám dodává našich 5 orgánů vnímání (zrak, čich, sluch, chuť, hmat). Jsou zprostředkovateli mezi okolním světem a našim mozkem. Ovšem tyto naše orgány vnímání mají tendenci dělat chyby, tedy předávat chybné informace. Tím pádem náš mozek na základě chybně dodaných informací od pěti orgánů vnímání může udělat chybné rozhodnutí, což může vést k nepříjemným životním situacím a někdy i k fatálním následkům. Pokud člověk má aktivované Centrum Informačního Vnímání, je schopen přijímat informace z okolí napřímo a může tedy dělat životně důležitá rozhodnutí bez negativních důsledků.“

Zdá se vám to neuvěřitelné? Žádný strach, naučit se to může i vaše dítě během pěti dní za pár set dolarů nebo několik tisícovek. 

kurz_

Intuitivně vnímat dokážou ale prý i dospělí. A nejen že uvidíte i bez očí. Aktivace Centra Informačního Vnímání otevírá nové možnosti a schopnosti:

  • Člověk si bude více jistý.
  • Bude vědět co má dělat a jak postupovat v té které životní situaci.
  • Bude přesně vědět jakou obchodní smlouvu má podepsat a jakou odmítnout.
  • Bude přesně vědět koho si má vybrat za obchodního partnera a koho pro rodinný svazek.
  • Bude mít ve svých rukou potenciál, který je možné rozvíjet do hloubky podstaty a ve všech sférách působnosti.
  • Přímé informační vnímání
  • Dává člověku možnost vědět o probíhajících událostech ve světě bez ohledu na vzdálenost, překážky a dokonce i bez ohledu na čas.

Racionální odbočka

Skotský filosof David Hume, který žil v letech 1711 až 1776, definoval princip racionálního postoje k víře v zázraky takto: „Žádné svědectví není s to dokázat zázrak, ledaže by šlo o svědectví takového druhu, že by jeho mylnost byla ještě zázračnější než skutečnost, kterou se snaží doložit.“

Tuto větu přenáší do moderního uvažování František Koukolík takto: „Nevědomost, omyl, lež a podfuk je pravděpodobnější než zázrak.“

Mám za to, že užitečnější pro moderního člověka se tato věta stane, nahradíme-li slovo zázrak slovem jiným ( přece jen, zázraky již poněkud vypadly z našeho slovníku i z našich myslí ). Protože vztáhnout tuto zásadu s úspěchem můžeme na jakékoli mimořádné tvrzení.

Jak to myslím? Vraťme se o kousek zpátky – k té na první pohled triviální Koukolíkově větě o pravděpodobnosti podfuku, lži a nevědomosti.

Netvrdím, že když pro něco neexistují nějaké doklady, tak to neznamená, že to skutečně neexistuje. Je ale jisté že vše, co je skutečně pravdivé, snese podrobné zkoumání a je tak fakticky ověřitelné. Když to zjednoduším, mohu citovat slova spisovatele a novináře Christophera Hitchense: „mimořádná tvrzení vyžadují mimořádně dobré doklady.“

Odhalení triku

Intuitivním vnímáním a Komissarovou metodou se zabýval skeptik Leoš Kyša a už v roce 2014 tuto demonstroval v následujícím videu.

Ve stejném roce Leoš Kyša demaskoval tuto metodu jako trik i v pořadu ČT Sama doma, či v rozsáhlejší přednášce na půdě Akademie věd.

“Nikdo z dospělých absolventů, dokonce ani sám autor metody Mark Komissarov, který metodu vyučuje, nebyl skutečně schopen předvést své schopnosti,” uvádí Kyša.

Nebo na tom skutečně něco je?

Jak už bylo řečeno výše, mimořádná tvrzení vyžadují mimořádně dobré doklady. Je ale vhodné k věcem neznámým zachovávat otevřenou mysl. I proto se český klub skeptiků Sisyfos rozhodl dát možnost prokázat existenci paranormálních schopností a ty prokázané odměnit nemalou sumou.

Každý experiment se provádí tzv. dvojitě zalepeným testováním, umožňujícím dospět k objektivním výsledkům, nezkresleným vědomím jejich účastníků. Toto testování je mj. standardní metodou například vědecké medicíny a jedná se o metodu, v níž výsledek nemůže být ovlivněn ani skupinou provádějící pokus, ani dohlížejícími vědci a průběh experimentu je vždy zaznamenáván na kameru.

Výzva

Skeptici ze spolku Sisyfos spolu se skupinou Falešní hráči nabízejí Komissarovi samotnému i jeho žákům spolupráci: “Vaše práce nás zajímá. Na internetu koluje bezpočet videí, které prezentují vámi vyučované intuitivní vnímání (vidění/vědění) z okolí jako nesporný fakt a přirozenou součást každého člověka. Zároveň ale nalezneme videa, která pravost či účinnost vašich metod naprosto popírají.  Rádi pomůžeme prověřit Vaše absolventy kurzů, pomocí dvojitě zaslepeného experimentu a výsledky seriózně mediálně zveřejníme.

Z původního jednoho miliónu se nyní odměna navýšila na 3 333 333 Kč, které připadnou tomu, kdo své schopnosti dokáže v kontrolovaných podmínkách. To platí i pro metodu Marka Komissarova. Stačí své schopnosti dokázat, tedy že jsou skutečné a ten kdo jimi disponuje dokáže vidět bez očí. Stačí se jen přihlásit.

Aktualizace: Vyjádření M. Komissarova ke Skeptikům:


contributor