Proruský aktivista Ladislav Vrabel, který pořádá protivládní demonstrace, se ustavičně vyhýbá soudu týkajícího se jeho insolvenčního řízení. Insolvenční správce požaduje, aby vysvětlil, proč řádně neplatí dohodnuté splátky a zároveň vybírá peníze na demonstrace a tyto příjmy chce zahrnout do jeho majetkové podstaty. Vrábel se však soudu vyhýbá.

V jednom případě se vymluvil na údajnou nemoc tchýně. V druhém případě na nemoc. V obou případech však dodal pouze doklady v srbštině. „Soud ukládá dlužníku, aby insolvenčnímu soudu předložil 1/ dokumenty dokládající jeho omluvu z jednání, které se mělo konat dne 21. 9. 2022 v 10:00 hodin, včetně úředně ověřeného překladu těchto dokumentů do češtiny, pokud by nebyly tyto vyhotoveny v českém jazyce, a 2/úředně ověřený překlad lékařské zprávy dlužníka ze dne 3. 10. 2022 z Polikliniky Natea v Bělehradě v Srbsku, kterou dlužník doložil jako omluvu z jednání, které se mělo konat dne 4. 10. 2022, a to nejpozději do 23. 11. 2022,“ stojí v usnesení soudu, který vydal samosoudce JUDr. Zdeněk Strnad.

„Nesplní-li dlužník tuto svoji povinnost ani tentokrát (k poslední urgenci soudu v tomto směru, když se soud domnívá, že dlužník měl více než dost času soudu uvedené dokumenty předložit), a tudíž svoji omluvu řádně nedoloží, nebude soud považovat jeho omluvu ze dne 20. 9. 2022 a ze dne 3. 10. 2022 za důvodnou se všemi z toho pro dlužníka vyplývajícími důsledky včetně případných pořádkových opatření,“ píše se v usnesení. Soudce věc může vyhodnotit jako pohrdání soudem. V tomto případě mu hrozí pokuta až 50 000 Kč.

„Tomu, kdo hrubě ztěžuje postup řízení zejména tím, že se nedostaví bez vážného důvodu k soudu nebo neuposlechne příkazu soudu, nebo kdo ruší pořádek, nebo kdo učinil hrubě urážlivé podání anebo nesplnil povinnosti uvedené v § 294, 295 a 320ab, může předseda senátu uložit usnesením pořádkovou pokutu do výše 50000 Kč,“ píše se v Občanském soudním řádě.

Ladislav Vrabel zveřejnil číslo insolvenčního správce na svém facebookovém profilu. K příspěvku připsal, že mohou jeho podporovatelé “poděkovat” Martinu Koubkovi za podvod. Ten čelí zprávám i telefonátům ze strany podporovatelů Ladislava Vrabela. „Jeho příznivci mi volají nebo píšou. Každému se snažím vysvětlit ten insolvenční proces. Včera jsem po 21:30 už telefony nebral, poslední nepřijatý hovor jsem měl po půl druhé ráno,“ řekl Koubek.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.