Polemický příspěvek Jana Otavy ke komentáři Petra Honzejka “Zeman vyhlásil studenou válku” publikovaném na HN.cz

  • Prezident republiky v proslovu k výročí 17. listopadu varoval před nebezpečím mediální manipulace. Poukázal na to, že některé mediálně vlivné osobnosti se považují za „tvůrce veřejného mínění“ a vyzval občany, aby nepodléhali mediálnímu tlaku a uvažovali samostatně.

  • Ve svém projevu se opakovaně vyslovil pro názorovou pluralitu a svobodnou diskusi, naopak ostře odsoudil ostrakizaci a urážení názorových oponentů.

  • Prezident zdůraznil, že v české společnosti žije více než půl milionu cizinců, kteří jsou zde vítáni a jsou pro zemi přínosem, za předpokladu, že jsou ochotni sdílet a respektovat evropské hodnoty. Odsoudil naopak šíření náboženské nenávisti.

  • V den boje za svobodu a demokracii vyzval prezident zdravé muže z řad uprchlíků k boji za šíření svobody a demokracie v jejich vlasti, konkrétně k boji za osvobození jejich vlasti od teroristické nadvlády, případně k tomu, aby pracovali pro svoji vlast a její zvelebení, pokud pochází ze zemí, ve kterých se nebojuje.

  • Komentátorem HN Petrem Honzejkem byl následně označen za „člověka, který rozděluje společnost“, účastníci demonstrace z řad vojáků v záloze, jakožto řádní příslušníci legitimních ozbrojených sil ČR pak byli srovnáváni s Lidovými milicemi, popřípadě „jinými paramilitárními organizacemi“.

Níže uvádím výňatky z obou textů, jejichž úplné znění je dostupné na odkazovaných stránkách.

Honzejk:1 Vystoupení Miloše Zemana na Albertově byl začátek společenské katastrofy. Aktivně rozdělil občany na ty, kteří stojí za ním, a na ty méněcenné. Bát se mají ti, kdo jsou, byť jen minimálně, vstřícní k uprchlíkům.

Zeman:2 Domnívám se, že je zapotřebí tolerance vůči odlišným názorům, že každý má právo ve svobodné společnosti tento názor vyjádřit, ale také že opačný názor nesmí být ve skutečně svobodné společnosti umlčován a označován různými nálepkami nebo dokonce nadávkami, jako je: „extremisté, xenofobové, islamofobové, rasisté nebo fašisté”. Nálepka či nadávka není argument a prokazuje pouze myšlenkovou nedostatečnost těch, kdo ji vyslovují.

Honzejk: Prezident republiky proslovil projev před transparentem “Ať žije Zeman”, obklopený davem pečlivě policejně prolustrovaných přívrženců. Choreografie prvomájového průvodu normalizačních let, duch akce ryze putinovský.

(autor:) Podle dostupných informací se jednalo o bezpečnostní opatření prezidentovy ochranky. Skutečnost, že policie a ochranka prezidenta nechtěly ponechat nic náhodě, je v kontextu nedávných událostí v Paříži více než pochopitelná. „Výtky, že přístup na akci měli pouze vybraní, mohou ve výsledku ovšem obstát jen těžko, protože účastníků na akci dorazilo tolik, že stejně valná většina z nich se už do střeženého pásma nemohla vejít a zaplňovala prakticky celý zbytek ulice.“ 3

Honzejk: Prezident nezůstal u toho, že by jako obvykle brojil proti imigraci a islámu. Projev byl namířený hlavně proti nezanedbatelné části české společnosti, té, která má odvahu mít jiný názor než on.

Zeman: Náš národ není xenofobní, v tomto národě, v této zemi, žije více než půl milionu cizinců a dokáží najít soužití s naší kulturou, jsou přijímáni přátelsky a nejsou s nimi žádné problémy, naopak naší společnosti prospívají. Ale jejich kultura je plně slučitelná s evropskými hodnotami. Není to kultura vrahů a není to kultura náboženské nenávisti.

Honzejk: Pokud ale měl (Zeman, pozn. aut.) vše důkladně rozvážené předem, šlo bezmála o vyhlášení studené občanské války. A instalaci sebe samého do čela jedné ze znepřátelených stran.

Hranice mezi verbálním a přímým násilím je tenká. Když ze Zemanovy akce odcházela pochodovým krokem jednotka “vojáků v záloze”, nejednomu pamětníkovi doby před šestadvaceti a více lety vytanula na mysli vzpomínka na Lidové milice, popřípadě jiné paramilitární organizace, které vznikaly v pohnutých historických momentech mimo jiné za účelem pacifikace “méněcenné” části společnosti.

Zeman: A já se ptám, proč tito muži nebojují za svobodu své země proti Islámskému státu. A pokud přicházejí ze zemí, kde se nebojuje, ptám se, proč nepracují pro svoji vlast a pro její zvelebení, aby jejich země překonala dosavadní zaostalost…

A proto bych Vás závěrem chtěl vyzvat, udělejme všechno proto, abychom i nadále žili ve svobodné společnosti, kde si budeme vážit rozdílnosti svých názorů, kde o nich budeme diskutovat, kde budeme argumentovat a kde nebudeme podléhat vymývání mozků.

Co říci závěrem? Snad jen tolik, že podobných jedinců snažících se manipulovat s veřejným míněním je v českém mediálním prostoru mnoho. Nezbývá než věřit v soudnost českého čtenáře. Ostatně, trefně to vystihl Benjamin Kuras v DVTV: Občané v postkomunistických zemích si naštěstí ještě pamatují, jak vypadá totalita, pročež jsou schopni rozpoznat její blížící se nástup.4

Zdroje:

1 http://nazory.ihned.cz/komentare/c1-64875920-komentar-petra-honzejka-zeman-vyhlasil-studenou-valku


contributor

autor působí jako analytik.