Kritické myšlení je schopnost zručně pracovat se svým rozumem a logikou. Můžeme tak odhalit dezinformace, mýty a polopravdy, a dopátrat se kvalitních a užitečných informací. Uvědomění si klamů a iluzí, které ovlivňují naše vnímání a rozhodování, je prvním krokem k jejich překonání a rozumnějšímu jednání. Krimyš je cesta k větší objektivitě a růstu bez náhody.

GrowJOB s.r.o. se svým projektem Kritické myšlení připravilo materiál informující o 16 kognitivních zkreslení, které kazí naše rozhodování:

 1. KLAM PŘEŽIVŠÍCH

Soustředíme se jen na přeživší vzorky a kvůli tomu mylně vyhodnotíme situaci. Třeba například si myslíme, že být podnikatelem je jednoduché, protože jsme neslyšeli o té drtivé většině lidí, kteří v podnikání neuspěli.

 1. KONFIRMAČNÍ ZKRESLENÍ

Máme tendenci naslouchat pouze informacím, které potvrzují naše předem utvořené názory – je to jeden z mnoha důvodů, proč je například tak těžké vést konverzaci o klimatických změnách.

 1. ILUZE SHLUKOVÁNÍ

Tendence vnímat vzorce v náhodných událostech. je příčinou různých bludů o hazardu, například přesvědčení, že po řadě červených čísel padlých v ruletě je opětovné padnutí červené méně či více pravděpodobné.

 1. PŠTROSÍ EFEKT

Rozhodnutí ignorovat nebezpečnou či negativní informaci „strčením hlavy do písku”. Výzkumy ukazují, že investoři kontrolují hodnotu svého majetku méně často při špatné situaci na trhu.

 1. HEURISTIKA DOSTUPNOSTI

Lidé přeceňují důležitost informací, které jsou jim dostupné. Někdo může tvrdit, že kouření není nezdravé, protože zná člověka, který se dožil sta let a kouřil tři krabičky denně.

 1. STÁDOVÝ EFEKT

Pravděpodobnost, že člověk přijme nějakou myšlenku, roste s počtem lidí, kteří ji již přijali. Tato forma skupinové-ho myšlení způsobuje, že pracovní porady jsou často neproduktivní.

 1. KOTVENÍ

Lidé se příliš spoléhají na první informaci, kterou slyší. při vy-jednávání ten, kdo učiní první nabídku, výrazně ovlivní před-stavu druhé strany o možnostech, kterými se může vyjednávání ubírat.

 1. STEREOTYPIZACE

Předpoklad, že člověk má nějaké vlastnosti, aniž o něm máme skutečné informace. Toto zkreslení nám umožňuje rychle zaškatulkovat cizí lidi mezi přátele či nepřátele, ale lidé ho nadužívají a zneužívají.

 1. SELEKTIVNÍ VNÍMÁNÍ

Naše očekávání ovlivňují, jak vnímáme svět kolem nás. Například u oblíbeného kandidáta lidé selektivně vnímají politické názory tak, aby byly konzistentní s jejich náhledem na daný problém.

 1. KOGNITIVNÍ SLEPÁ SKVRNA

Neschopnost rozpoznat vliv kognitivních zkreslení na sebe sama je také zkreslením. Lidé si kognitivních zkreslení všímají mnohem více na druhých.

 1. NADMĚRNÁ SEBEDŮVĚRA

Někteří z nás příliš důvěřují svým schopnostem. U některých typů otázek, kde jsou si lidé na 99 % jisti, že odpovědí správně, ve skutečnosti 40 % z nich odpoví špatně.

 1. ZKRESLENÍ VÝSLEDKEM

Hodnocení rozhodnutí podle jeho výsledku namísto podle racionality v době rozhodnutí. Jen proto, že někdo vyhrál balík peněz hraním rulety, neznamená, že hazardování je dobrá volba.

 1. SKLON VŮBEC NERISKOVAT

Sociologové zjistili, že zbožňujeme jistotu i když je to kontra-produktivní. Dáváme přednost eliminaci malého rizika před výraznějším snížením rizika velkého.

 1. KONZERVATIVNÍ ZKRESLENÍ

Lidé upřednostňují původní důkazy před novými důkazy a informacemi. Lidé pomalu při-jímali fakt, že Země je kulatá, protože si udržovali dřívější povědomí, že planeta je placatá.

 1. EFEKT PODPORY ZVOLENÉHO

Když učiníme nějaké rozhodnutí, máme tendenci ho obhajovat, i když naše volba nebyla správná. Například si myslíme, že nás pes je skvělý, i když jednou za čas někoho pokouše.

 1. SALIENCE

Tendence zaměřovat se na nejjednodušeji vybavitelné znaky nějaké osoby či konceptu. Když přemýšlíme nad smrtí, vybaví se nám spíše teroristický útok než autonehoda, která je statisticky mnohem pravděpodobnější

Na připravení tohoto materiálu pracoval Petr Ludwig – hlavní konzultant a zakladatel GrowJOB Institutu a zároveň autor bestselleru Konec prokrastinace. A také Lukáš Hána – konzultant GrowJOB Institutu. Lektor kurzů Kritického myšlení pro firmy, školy a jednotlivce. Spoluautor kurzu Kritického myšlení na VŠE.

Knihu Konec prokrastinace si můžete objednat zde.

Připravil: www.krimys.cz

Zdroj: Business Insider