Nejen na sociálních sítích se stále objevují příspěvky, které se obouvají do prezidenta Petra Pavla, že dovolil umístit „české korunovační klenoty“ mimo území ČR. Jde o zápůjčku do Drážďan. Ve skutečnosti Petr Pavel o ničem takovém nerozhodl. Klenoty jsou majetkem pražské Metropolitní kapituly u sv. Víta. Nikoliv Pražského hradu.

Korunovační klenoty pak v ČR zůstávají. Tzv. „Korunovační kříž“ není součástí korunovačních klenotů. „Je nutné vyvrátit tradovaný mýtus, že kříž byl již Karlem IV. zamýšlen jako součást korunovačních klenotů, neboť byl vytvořen až po jeho korunovaci, a to buď v roce 1354, či až v 60. letech 14. století. Nedochoval se nám v původní podobě, neboť původní noha ze zlata byla za husitských válek odejmuta patrně císařem Zikmundem Lucemburským. Ta dnešní je až z roku 1530,“ potvrzuje také Jan Royt, historik umění z Ústavu dějin křesťanského umění na Univerzitě Karlově.

Kříž navíc původně nebyl ani součástí svatovítského pokladu a i Royt zdůrazňuje, že nepatřil ke korunovačním insigniím uloženým ve svatovítském chrámu: „K těm patří královská koruna, kožené pouzdro na ni, žezlo, říšské jablko – obě původní insignie jsou dnes ve Vídni –, korunovační plášť, štola, pás a manipul.“

To, že v Drážďanech není žádný z korunovačních klenotů vystavený, potvrdila pro iROZHLAS.cz také Eva Hromádková, tisková mluvčí Kanceláře prezidenta republiky. Zároveň vyvrací Hrabákova obvinění, že by Korunovační kříž v Drážďanech vystavoval přímo prezident Petr Pavel: „Majitelem vystavených předmětů je Metropolitní kapitula u sv. Víta a záleží pouze na jejím rozhodnutí, jak nakládá se svým majetkem.“

Václav Hrabák v dezinformačním videu dále tvrdí, že kříž je nejvýznamnější státní památkou: „Nyní ti, kteří mají sloužit naší zemi nechají tento nejcennější předmět, na kterém stojí naše státnost, odvézt mimo hranice státu do sousedního německého provinčního města. Akt odvezení korunovačního kříže mimo české území není jen vlastizrádný, ale i svatokrádežný.“

„Autor těchto tvrzení se prokazatelně mýlí a jeho vyjádření jsou krásnou ukázkou současného stírání rozdílů mezi názory a fakty ve veřejném prostoru. Naše státnost stojí v souladu s naší ústavou na ‚úctě k právům a svobodám člověka a občana‘, zdrojem veškeré státní moci je lid, který je věrný ‚všem dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny české i státnosti československé‘,“ vysvětluje vedoucí Archivu Kanceláře prezidenta republiky Jakub Doležal.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.