V konzervativních kruzích se v různých formách (1, 2) šíří zprávy, že se údajně chystá zavedení Barnevernetu v České republice. Například Konzervativní noviny publikovaly zprávu „Barnevern dorazil do Česka.“ Novela zákona má prý umožnit odebírání dětí bez soudního rozhodnutí. De facto se tak staví na stranu zachování systému dětských center (kojeneckých ústavů), které existují z celé Evropské unie už jen v České republice.

Cílem novely není odebírání dětí a předání dětí přechodným pěstounům bez rozhodnutí soudu, ale to, aby odložené děti (do babyboxů, v porodnici) se dostaly do rukou přímo přechodným pěstounům bez zážitku z ústavní výchovy. Na tom, kdy dítě může být odebráno z rodiny, se nic nemění. Dříve takové děti byly jen umístěny v ústavním zařízení. K umisťování dítěte k přechodným pěstounům bez soudního rozhodnutí není důvod. Soudy totiž v případě, kdy je dotčen zájem dítěte, rozhodují tzv. předběžnými opatřeními do 24 hodin od podání v případě návrhu OSPODu a do 7 dní v případě návrhu fyzické osoby.

Cílem přechodné pěstounské péče je postarat se o dítě v krizovém období jeho života. V pěstounské péči na přechodnou dobu může být dítě umístěno max. 1 rok. Účelem pěstounské péče na přechodnou dobu je zejména poskytnout rodičům dítěte čas, aby si mohli upravit své poměry tak, aby byli znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo se pro dítě našla jiná vhodná stabilní náhradní rodina.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem. e-mail: cemper@manipulatori.cz, jan.cemper@gmail.com