Už víc jak sto let koluje veřejným prostorem tato konspirační teorie o plánu na ovládnutí světa. A i když byla vyvrácena krátce po svém vzniku, stále jí jsou ochotny věřit miliony lidí. Jde o pamflet Protokoly siónských mudrců. Protokoly byly sestaveny ruskou tajnou policií Ochranka, aby obvinily Židy z tehdejších politických i společenských problémů Ruska. Protokoly sionských mudrců byly mnohokrát prověřeny a mnohokrát opětovaně prohlášeny za podvrh. Jako první pravost Protokolů zpochybnil v roce 1920 Lucien Wolf, britský diplomat a novinář. O rok později, v roce 1921, se pravdivostí Protokolů zabývala série článků londýnského časopisu The Times, která odkryla, že se jedná o přepsané texty již zmiňované Jolyho politické satiry, jež původně se Židy neměla nic společného, Dialogu v pekle mezi Machiavellim a Montesquiem. Autorem této série článků byl Phillip Graves, britský novinář. Když Graves publikoval své závěry, bylo jasné, že se jedná o propagandistický falzifikát.

To však bohužel nic nemění na tom, že Protokoly jsou od počátku svého vzniku používány jako dokument, jenž ospravedlňuje nejen antijudaismus/ antisemitismus či antisionismus, ale de facto veškeré protižidovské jednání a slouží k rozdmýchávání antisemitských nálad ve společnosti po celém světě a bylo jimi vysvětlováno takřka vše – od první světové války, přes ruskou revoluci až po úpadek puritánské americké morálky (Byford, 2013). Protokoly byly přeloženy do mnoha světových jazyků a prodaly se jich miliony kopií. S největší oblibou se dnes setkávají v muslimském světě.

Youtubový kanál Tajemno a záhady společnosti Underground média zpracoval povedené video, které rozebírá tuto konspirační teorii:


author