Dezinformace na vlnách 5G pokračují, nejnověji nová technologie připojení 5G má napomáhat svým zářením rozšiřovat onemocnění COVID-19. Základní premisou těchto pomýlených tvrzení je struktura hemoglobinu, jehož molekuly při svém narušení ztratí schopnost vázat se na kyslík. 5G má prý k narušení struktury dopomoci, změnit chování hemoglobinu a potlačit jeho přirozenou schopnost – jednoduše řečeno – dovolit člověku správně dýchat. V českém prostředí tuto konspirační teorii šíří například dezinformační WM Magazin.

Problémem této teorie je skutečnost, že ji nepodporují žádné relevantní vědecké důkazy. Je tedy jen manipulativní fikcí, která elegantně pracuje s vědeckými poznatky tak, aby spletla čtenáře a vytvořila v něm dojem, že čte skutečnou vědeckou studii. 5G tak má v této alternativní, dezinformátory uměle vytvořené realitě vést k masovým úmrtím všude, kde je připojení součástí infrastruktury. Globální sebevražda se však ve skutečném světě nekoná, plány celosvětové depopulace v rukou elit a Billa Gatese existují pouze ve fantazií autorů konspiračních teorií.

Jaká je pravda?

Elektromagnetické pole 5G zařízení není v žádném případě schopny ovlivňuje strukturu molekul hemoglobinu, aby omezily jejich schopnost váza se na kyslík a dále okysličuje lidské tělo. Neionizující elektromagnetické pole 5G prostě nemá dostatek energie na změnu struktury biomolekul. Zadruhé, zavádění 5G připojení je prozatím velmi omezené a chybí v mnoha regionech, které jsou silně postižených Covid-19.

  1. Představa, že elektromagnetické pole (EMF) by bylo schopné změnou struktury makromolekul, je nereálná. EMF by musela mít podstatně větší výkon než ve skutečnosti se používá pro komunikační účely. Hloubka průniku elektromagnetických vln navíc klesá v poměru k jejich frekvenci. Při frekvencích používaných milimetrovými vlnami, které jsou součástí 5G (30 GHz a výše), je tato hloubka menší než 1 mm, a proto virtuálně nepřekračovat epidermis pokožky. Proniknutí do krve, a tedy přímá interakce z hemoglobinu v červených krvinkách je nereálná.
  2. Tvrzení, že 5G stojí za vysokým počtem obětí COVID-19 je také nelogické. Je-li to pravda, lze očekávat vyšší úmrtnost v regionech, kde funguje technologie 5G. Neexistuje však žádná korelace mezi dostupností 5G a počtem případů COVID-19. Itálie má například 5G v několik městech, včetně Boloně, Milana a Říma. Města, která byla nejvíc postižených COVID-19, jsou Bergamo a Brescia, kde pokrytí 5G vůbec není. Ve Španělsku se jedná o nejvíc postižených oblast Castilla-La Mancha. Zde také 5G není. Totéž platí pro Francii, kde je dostupný 5G ve velkých městech jako Paříž, Lyon, Nantes, Montpellier, Marseille a Lille. Kraj s největší počtem případů a úmrtí na Covid-19 je však severovýchodní oblast – Alsasko. V Brazílii aktuálně roste počet nových případů, přestože 5G není ve státě vůbec dostupný.

Stručně řečeno, neexistuje důkaz, který by podpořil (konspirační) teorii, že rádiové vlny používané bezdrátovou komunikací, a nikoli na daných energetických úrovních, mají jakýkoliv vliv na strukturu biomolekul in vitro (v laboratorním prostředí). V živém organismu je proto tento účinek vysoce nepravděpodobný. To platí i pro hemoglobin a jeho schopnost váza kyslík. Základen argument konspiračních teorií kombinujících technologii 5G s novým koronavirem a globálního vynálezy sebevraždy jsou tak vyvráceny. Podobná tvrzení jsou navíc nereálná z hlediska reálného stavu infrastruktury 5G, která je ve většině zemí zatím skromná nebe vůbec není postavena.

Násobně rizikovější než 5G je vyjít na slunce

Redakce Aktuálně.cz se rozhodla prověřit jeden z vysílačů firmy O2, který už týden ozařuje část Pražanů signálem sítě páté generace. Profesor Jan Vrba z katedry elektromagnetického pole na ČVUT provedl měření spektrálním analyzátorem. Přístroj dokáže zjednodušeně řečeno změřit, jak moc je člověk v daném místě ozářen a na jakých frekvencích. A to bez ohledu na to, jestli záření pochází ze slunce, z lidí samotných, věcí kolem nás nebo třeba z vysílačů mobilního či televizního signálu.

„Pokud se budeme bavit o síti 5G a frekvenci 3700 megahertzů, tak pro ni je zákonem stanovený limit 10 wattů na metr čtvereční a my tady teď, jak vidíte, měříme 0,1 wattu na metr čtvereční. Tedy asi stokrát méně. Mějte navíc na paměti, že stojíme pouhé tři metry od té antény,“ vysvětluje Vrba s tím, že intenzita ozáření se s každým dalším metrem zmenšuje. „Teď je zataženo, takže jsme před sluncem chráněni, ale pokud by byla čistá obloha, slunce by na nás působilo výkonem skoro 1000 wattů na metr čtvereční. Tedy stonásobně silněji, než jsou zmíněné vysílací limity, a desettisíckrát silněji, než na nás právě teď působí síť 5G, kterou tady měříme,“ říká Vrba.

Zdroje:

Digital Infospace Security Initiative

Aktuálně.cz


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.