Prezident Zeman 26. prosince přednesl své vánoční poselství. V porovnání s předchozími projevy se jednalo o projev poměrně umírněný. Neobjevila se v něm tentokrát žádná vulgarita a nikoho osobně neurazil. Jak nízko klesla laťka pro to, aby člověk dokázal něco na projevu prezidenta ocenit.

Nicméně si prezident stihl rýpnout do ekologů a do zeleného bankovnictví. Připomněl dobu, kdy planeta byla teplejší o celé tři stupně Celsia. „Před několika miliony let dokonce byla průměrná teplota na zeměkouli o tři stupně vyšší,“ řekl prezident Miloš Zeman. Problém je v tom, že před zmíněnými miliony let lidstvo neexistovalo. Panuje vědecká shoda, že anatomicky moderní člověk (Homo sapiens), vznikl asi před 400 000 až 250 000 lety. Předchůdce člověka použil poprvé oheň zřejmě před 0,79 miliony let. Není jisté, zda by lidstvo tak vysoké oteplení přežilo. Zvyšující teplota by znamenala ještě razantnější tání ledovců a zvýšení hladiny moří. To by znamenalo zatopení velké části pevniny, nucenou migraci, nedostatek pitné vody a tak podobně. Pokud tedy prezident se nechce pokusit o to, aby lidstvo přežilo i další staletí, měl by to říci na rovinu – především mladým lidem, že nemají žádnou budoucnost.

Do těchto mladých lidí se naopak opřel, že prý mají demonstrovat v sobotu a v pátek se učit. Narážel na „klimatickou stávku“. Prezident tak nepochopil pojem stávka. Takže pro pana prezidenta: „Stávka je forma kolektivního protestu spočívající v částečném nebo úplném přerušení vykonávání práce či studia.“

Prezident Miloš Zeman během svého projevu 23. října 2019 při schvalování státního rozpočtu v Poslanecké sněmovně kritizoval stávající daňové výjimky. Z projevu je patrné, že chce do státního rozpočtu přinést zdroje zrušením těchto daňových výjimek. To zopakoval i ve svém dnešním vánočním poselství.

Konkrétně prezident Zeman uvedl: „Zcela závěrem bych vám chtěl říci, protože kritika je hezká, ale musí být doprovázena pozitivním návrhem, že česká ekonomika má rezervy ve výši 318 miliard korun. Zdroje jsou. Ale tyto zdroje by byly dosažitelné pouze v případě, kdyby byly zrušeny všechny daňové výjimky. Obávám se, že za každou z nich je lobbistická skupina, která bude bojovat, ale tvrdím, že podobně jako každý energetický zdroj by měl mít rovné podmínky a neměl by tedy být dotován, tak i pokud jde o daňové výjimky, tak uvědomte si, že na ně doplácí lidé, kteří své daně řádně platí.”

„Jako Piráti bereme slova prezidenta republiky vážně a proto jsme analyzovali zdroje, o kterých prezident Zeman pravděpodobně mluvil. V této souvislosti jsem písemně interpeloval ministryni financí Alenu Schillerovou. Poskytnuté materiály skutečně značí, že zrušením všech daňových úlev daně z příjmů fyzických osob lze získat téměř 320 miliard korun. Z této sumy by největší část 33 % přineslo zrušení slevy na poplatníka, 19 % by přineslo zdanění důchodů a dávek či služeb z důchodového pojištění, 13 % by přineslo zdanění plnění zdravotního pojištění, a tím i snížení prostředků ve zdravotnictví, 11 % by přineslo zrušení zvýhodnění na děti. Ostatní úlevy tvoří zhruba 24 % dané částky. Mezi ně patří osvobození dávek sociální podpory, dávek z nemocenského pojištění, dávek sociální péče, plnění státní politiky zaměstnanosti, stravenek, pomoci v hmotné nouzi, výsluh vojáků a bezpečnostních složek státu, či stipendií a sleva na manželku, invaliditu, a jiné. Dále sem patří částky snižující základ daně, jako jsou úroky z úvěrů pro financování bydlení, příspěvky na penzijní připojištění a pojištění, darů na veřejně prospěšnou činnost, odběry krve nebo orgánů,“ upozorňuje poslanec Tomáš Martínek. Prezident Zeman by tak měl i na rovinu říci, že pracující lidé mají platit státu ještě více a například daňové zvýhodnění na děti má být zrušeno.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.