To je zase povyku kvůli dýním a halloweenským sladkostem v podobě mozku a vyloupnutých očí. A řečí, že vy nic takového slavit nebudete. Nu, tak neslavte. Je ale třeba si uvědomit, že ve spojování nesouvisejících tradic prostě žijeme. Příkladem může být synkreze křesťanství a pohanské víry. Věřící katolík jde na Velikonoční pondělí do kostela s pomlázkou, aby mohl ženy před kostelem vyšlehat a nijak se nepozastaví nad tím, že se mu pak ocitnou v dlani vajíčka – pohanský symbol plodnosti a života. Dalším příkladem synkreze je třeba africký vyznavač woodoo, který se před vzýváním duchů pomodlí Otčenáš a Zdrávas. Nebo americký jezuita Anthony de Mello, jehož misie v Indii skončila tím, že naopak přijal do své katolické víry prvky hinduismu, takže jeho knihy byly ve Vatikánu Kongregací pro otázky víry odsouzeny.

Synkreze náboženská je důkaz, že pravé náboženství neexistuje a že pravé náboženství je prostě to, které vám přináší útěchu, byť třeba “cucáte dva bonbóny najednou.”

Synkreze je, když jako ateista, darwinista a materialista věříte, že vaše vlastnosti odpovídají znamení zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili.

Synkreze je mír místo války.

Synkreze v myšlení je vědomí, že naše názory nemají souvislost s objektivní realitou, natož s naším intelektem, ale jsou výsledkem našich zkušeností a ty pochopitelně nemůžeme mít všichni stejné.

Synkreze je schopnost spojit nespojitelné, protože veškeré rozpory jsou pouze zdánlivé.