Sociálními sítěmi se šíří bizarní příběh, podle kterého se očkovaným matkám rodí transhumanitní děti. Děti prý dokážou udržet hlavičku už několik hodin po narození a mají podivné oči.

Příběh však samozřejmě nedokládá jakoukoli souvislost s očkování proti COVID-19. Ve skutečnosti evidentně nedonošené miminko v inkubátoru trpí tzv. Riegerovou anomálií. Axenfeld-Riegerův syndrom neboli Riegerova anomálie je vzácná autozomálně dominantně dědičná porucha postihující zejména přední segment oka. Pacienti trpí nejčastěji abnormalitami duhovky, zornice či glaukomem, který může skončit poruchou až úplnou ztrátou zraku. Přestože je Axenfeld-Riegerův syndrom primárně oční porucha, tento syndrom může postihnout jiné části těla. Většina lidí s tímto syndromem má výrazné rysy obličeje.

Co se týká držení hlavičky, ze snímku je vidět, že hlavičku podpírá prst člověka.


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.