AKTUALIZUJEME / Padají obvinění, televize se brání. O co jde v kauze TV Prima? Shrnujeme dosavadní vývoj situace. 

O co jde v kauze TV Prima?

HlídacíPes.org zveřejnil 30. května 2016 informaci, že vedení televize Prima na poradě s redakcí 7. září 2015 přišlo s jasnými instrukcemi o tom, jak se má televize ve svém zpravodajství stavět k uprchlické krizi.

V článku se mj. píše: “základní sdělení z první části porady bylo jednoznačné: k uprchlické krizi je třeba zaujmout jasný postoj ve smyslu – představují hrozbu, obáváme se islamizace, uprchlíky tu nechceme. Součástí sdělení byla i informace, že redaktoři a reportéři se musí s postojem ztotožnit, kdo to nehodlá akceptovat, nemůže v redakci FTV Prima dále pracovat. /  Zdroj

“Spekulace nikdy nekomentujeme a nebudeme ani v tomto případě,” odmítla zprávu ten samý den komentovat Jana Mrákotová z Primy. / Zdroj

Zvukový záznam

O den později byl na webu HlidaciPes.org zveřejněn zvukový záznam zmíněné porady včetně přepisu. Na této poradě mimo jiné zaznělo:

Jsme tady všichni zaměstnaní, máme zaměstnavatele, který má nějaký postoj. Jestliže ho akceptuji já, akceptuje ho vedoucí vydání, tak vy prostě poslechnete příkazů vedoucího vydání,“ říká na záznamu z porady ze 7. září loňského roku mimo jiné šéfredaktorka zpravodajství FTV Prima Jitka Obzinová. „Pokud to tak není, tak vlastně neakceptujete fakt, že jste tady zaměstnaní a pak nemá cenu, abyste tady byli zaměstnaní.”

Po této poradě jeden z redaktorů TV Prima podal výpověď, druhá redaktorka odešla v souvislosti s “migračním nařízením” letos na jaře. / Zdroj

Obsahová analýza

HlídacíPes.org se na základě informací o zářijové poradě zaměřil na obsahovou analýzu hlavní zpravodajské relace TV Prima – pro srovnání v srpnu a v září 2015:

Zatímco v prvním sledovaném období (1.8 – 7.9. 2015) bylo zpráv s pozitivním vyzněním ve vztahu k uprchlíkům 9 %, neutrálních 53 % a negativních 27 %, v druhém období (7.9 . – 30.9. 2015) to bylo jinak. Pozitivně laděné zprávy nebyly žádné, neutrálních bylo 27,6 % a negativních 72,4 %. / Kompletní analýza příspěvků zde

TV Prima tuto okomentovalo ve svém vyjádření.

Vyjádření FTV Prima k nahrávce zveřejněné dne 31.5. 2016 na webu HlidaciPes.org / Zdroj

Zpravodajství televize Prima pracuje s  redakčním přístupem založeným na nezávislém popisu událostí. Dne 7/9/2015 se jednalo o redakční poradu, jejímž cílem bylo nastavit pro diváka srozumitelný a konzistentní redakční přístup k tematice probíhající uprchlické otázky. Na této poradě zazněly v rámci standardní diskuze různé názory. Luboš Jetmar, člen představenstva FTV Prima, byl pozvaný ředitelkou zpravodajství Jitkou Obzinovou pouze jako člověk s osobní zkušeností z několikaletého života v arabském světě.

Po této poradě zpravodajství televize Prima pokračovalo v každodenní redakční práci, kdy jedním z témat byla i tzv. uprchlická otázka. Jeho vyváženost potvrdila i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání svou analýzou monitoringu zveřejněnou dne 15. 12. 2015 a následně i svým rozhodnutím o reportáži týkající se iráckých uprchlíků ze dne 19. 4. 2016.

Zpravodajství televize Prima bude i nadále informovat nezávisle o uprchlické krizi i jiných zásadních problémech naší společnosti.

Rozpory

Potvrdila RRTV vyváženost vysílání?

iDnes: Rada dodala, že přes určité sporné body nesoudí, že by televize porušila některé z ustanovení zákona o vysílání. Toto vyjádření Rady nicméně předcházelo materiálům, které publikoval server HlídacíPes.org.

Potvrzení vyváženosti rozporuje web Romea s tím, že: “Rada pro rozhlasové a televizní vysílání řešila na zasedání 19. dubna podnět k reportáži o křesťanských uprchlících z Iráku. Podle podnětu se televize Prima dopustila v reportáži manipulace. Hlasování Rady o tomto bodě bylo neplatné, přestože všech ostatních 59 usnesení ten den bylo platných. Hlasování tak bylo kvůli nízké účasti neplatné. Podle dostupných informací se RRTV už dále případem nezabývala a nepřistoupila tak k žádnému rozhodnutí./ Zdroj

Slovo zákona

Je vhodné podotknout, že zákon o rozhlasovém a televizním vysílání ukládá televizím poskytovat: “objektivní a vyvážené informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Názory nebo hodnotící komentáře musí být odděleny od informací zpravodajského charakteru.” (§ 31/ 2 )

Nicméně: “Provozovatel vysílání a provozovatel převzatého vysílání má právo vysílat programy svobodně a nezávisle. Do jejich obsahu lze zasahovat pouze na základě zákona a v jeho mezích.” (§ 31/ 1 )

Právník Aleš Rozehnal publikoval právní rozbor celé kauzy, v němž mimo jiné poukazuje na fundamentální konflikt mezi ekonomickou podstatou médií jako předmětu vlastnictví a sociální a politickou rolí, kterou mají média hrát.

Takže – Co bude dál?

Ivan Krejčí, předseda rady pro HlidaciPes.org, 31.5. 2016:

RRTV nemá žádné kompetence, které by jí umožnily ověřovat či prošetřovat, jaké dostávají interní pokyny zaměstnanci jakékoli televize… Zda provozovatel v návaznosti na takovéto pokyny skutečně poskytuje neobjektivní a nevyvážené informace ovšem Rada může ověřovat výhradně monitoringem a analytickým vyhodnocením odvysílaného zpravodajského a publicistického obsahu. Analytické výstupy bude Rada projednávat v září či říjnu tohoto roku.” / Zdroj

Aktualizace 1.6.

Reakce spoluvlastníka televize Prima, švédské mediální skupina MTG na dotazy HlídacíPes.org:

„MTG má jasné standardy a politiku ve vztahu k nezávislosti, objektivitě a informacím založeným na faktech, jež platí pro všechny společnosti ve skupině. V těchto chvílích vedeme dialog s lokálním managementem televize Prima, abychom lépe pochopili události a téma, jež pokrýváte. V tomto okamžiku k věci nemáme žádný další komentář.“ / Zdroj

Ohlasy

Kauza překročila hranice a začal se jí věnovat i švédský deník Dagens Nyheter.


contributor