Katolická církev vyzývá k podepisování petice „na podporu manželství“. Jsou v ní však nepravdy


V neděli 1. července při mších konaných v kostelech po celé České republice kolovala petice „na podporu manželství“. K podpisu vyzýval kardinál Dominik Duka a biskup Zdenek Wasserbauer.

„Vážení spolubratři v kněžské a jáhenské službě, milí přátelé, obracím se na Vás před nedělí jménem svým i pana kardinála s velkou prosbou. Žijeme v době, kdy se různí jednotlivci i vlivné skupiny snaží útočit a zpochybňovat nezaměnitelnou, Bohem stvořenou identitu muže a ženy i jejich jedinečný, trvalý vztah v manželství, otevřený přirozeně plození dětí.  V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy. Je třeba, abychom se my katoličtí křesťané a všichni rozumní lidé snažili pozvednout svůj hlas a udělat, co bude možné, abychom tomuto zabránili. Žádám Vás tedy, abyste od této neděle a v následující době vyzývali věřící k podepsání petice bud osobně na arších, které prosím, vytiskněte nebo na internetu. Požádejte, prosím, také věřící, aby se snažili petici šířit a propagovat,“ píše se v prosbě poslané farnostem.

Cílem petice je získat minimálně stejně podpisů, jako petice za rovnoprávnost, která v současné době obsahuje 70 tisíc podpisů. „Předkladatelé tzv. manželství pro všechny legitimnost svých požadavků opírají o petici, pod kterou shromáždili cca 70 tisíc podpisů, což není bohužel málo a jejich šance na úspěch je poměrně velká. Rozhodli jsme se tedy na podporu manželství muže a ženy zorganizovat také petici a tím podpořit návrh poslanců na ústavní změnu, abychom ochránili podstatu manželství a rodiny. Aby tato petice měla úspěch a byla brána vážně potřebujeme nutně Vaši pomoc. Chceme získat minimálně tolik podpisů jako má petice za tzv. manželství pro všechny a raději mnohem více. V této databázi máme cca 4 tisíce mailových adres, pokud tedy každý z Vás nasbírá 10 podpisů od svého okolí, budeme mít z poloviny splněno. Prosím, udělejte to a snažte se i víc. Nakonec jde o všechny naše děti a naše budoucí generace, v jakém budou žít světě,“ píše se v dopisu od organizátorů petice. Hlavní organizátorkou je Jana Jochová z Aliance pro rodinu.

Jenže. Ing. Zdenek Wasserbauer se dopouští nepravdy a manipulací. „V naší zemi se v současné době určitá skupina snaží o změnu ústavy a v ní zakotveného manželství jako svazku muže a ženy,“ píše se v dopisu. To je jednoznačně nepravda.

Nyní budeme citovat text Martina Vanáče, který byl publikován na webu Chrisnet:

Tento argument však není pravdivý hned ze dvou důvodů. Ústava České republiky taková slova o manželství nebo rodině neobsahuje, protože tam o nich žádná zmínka není. Ani Listina základních práv a svobod neobsahuje definici manželství. V článku 32 se pouze konstatuje, že „rodičovství a rodina jsou pod ochranou zákona“. Manželství bylo definováno v zákoně o rodině jako „trvalé společenství muže a ženy založené zákonem stanoveným způsobem.“ Tuto formulaci v podstatě převzal nový občanský zákoník, který v roce 2014 nahradil zákon o rodině. V § 655 je uvedeno: „Manželství je trvalý svazek muže a ženy vzniklý způsobem, který stanoví tento zákon. Hlavním účelem manželství je založení rodiny, řádná výchova dětí a vzájemná podpora a pomoc.“

 

Druhou nepravdou je tvrzení, které má vzbudit zdání, že v petici jde o ochranu ústavy, o jejíž změnu se údajně snaží „určitá skupina“. Ve skutečnosti o změnu ústavy usilují organizátoři petice „na podporu manželství“, když požadují přijetí ústavního zákona, který by stanovil, že „manželství, rodina a mateřství jsou pod zvláštní ochranou zákonů“ a „manželství je trvalý svazek muže a ženy.“ Podobný návrh na změnu výše citovaného článku 32 Listiny základních práv a svobod nedávno předložil lidovecký poslanec Marek Výborný, který navrhnul formulaci: „Rodina, rodičovství a manželství jako svazek muže a ženy jsou pod ochranou zákona.“

Ke změně ústavy, vložením věty „manželství je jedinečným svazkem mezi mužem a ženou“, došlo v roce 2014 na Slovensku. Následující rok se z podnětu Aliance pro rodinu konalo na Slovensku referendum, které mělo podpořit myšlenku, aby se manželstvím nemohlo nazývat žádné jiné soužití osob kromě svazku mezi jedním mužem a jednou ženou. Přes masivní mediální kampaň, podporovanou zvlášť v církevních kruzích, byly výsledky referenda pro nízkou účast neplatné. Negativní dopad referenda na společnost trefně charakterizoval prezident Andrej Kiska: „Nikto nemôže považovať za svoje víťazstvo, keď jedným z výsledkov referenda sú aj rozhádané rodiny, priatelia. Domovy, pracoviská, chrámy, Slovensko, na ktorom pribudli nezmieriteľné nepriateľské emócie, ktoré tomuto referendu v mnohých prípadoch predchádzali.“

 Martin Vanáč působí jako asistent na Ekumenickém institutu na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy. Článek Martina Vanáče zde: http://www.christnet.eu/clanky/6083/lez_z_kazatelny.url

 Zpracoval: Jan Cemper
Jak nám můžete pomoci se dozvíte zde.
 
Jan Cemper