S blížícími se volbami se objevují nejrůznější pokusy o manipulování s voliči. Například kandidát SPD v Praze Petr Nachtmann vytvořil volební kalkulačku „Volební preference“ plnou sugestivních (návodných) otázek. Otázky jsou navrženy tak, aby reflektovaly program SPD. Jednotlivá témata nijak otázky nevysvětlují a ptají se tak, aby v případě odpovědi Ano byla 100% shoda s programem SPD.

Na stránce navíc není jakákoliv zmínka o tom, že za kalkulačkou stojí kandidát SPD což je jednoznačně v rozporu se zákonem. Pokud stránka se týká voleb a je stránkou nějakého volebního subjektu nebo za ní stojí kandidát strany, má dle zákona být viditelně označen zadavatel a zpracovatel. To v tomto případě není.

Sugestivní otázka (též návodná) je otázka, která v tázací formě vyjadřuje určitý postoj řečníka k tomu, na co se ptá. Tazatel tak do otázky – zjevně či skrytě – vkládá požadovanou odpověď. Férovou volební kalkulačku najdete například na stránce: https://www.volebnikalkulacka.cz/


administrator

Jsem šéfredaktor projektu. Narodil jsem se a žiji v Kolíně. Ve svém mládí jsem se angažoval v radikálním levicovém hnutí, což považuji za velkou osobní chybu. Mnoho lidí proto nechápe, proč najednou ověřuji faktické informace. Má odpověď je "právě proto". Válka na Ukrajině a následná islamofobní vlna mi pomohla si uvědomit, že spousta věcí na internetu není pravda. Vím, jak se dezinformace šíří i kdo je vytváří. Znám cílovou skupinu, na kterou jsou dezinformace zaměřeny. Těmito lidmi neopovrhuji a ani si nemyslím, že jsou nesvéprávní jedinci, kterým musíme vše vysvětlovat. Na stranu druhou zásadně odmítám, aby lež byla nazývána jiným názorem.