Přinášíme Vám fact – check řetězového emailu s ID13211. Jde o směsici alternativní patofyziologie COVIDu: “Kanadská vláda si zaplatila studii, která měla prokázat bezpečnost vakcín. Vědci ale zjistili, že spike proteiny z mRNA vakcín vyvolávají krevní sraženiny, infarkty myokardu, záněty srdečního svalu a další problémy kardiovaskulárního systému. Tyto spike proteiny se ve svalech kotví pomocí nanočástic grafenu. Ten je schopný účinně rozkládat Ivermectin a proto byl v ČR a na Slovensku zakázán.”

V souhrnu se článek odvolává na nedohledatelná data o toxicitě spike proteinu uvolněného do krve po očkování. Spike protein se po očkování v krvi vyskytuje v období před vytvořením protilátek a žádná toxicita zjištěna nebyla. Druhá polovina článku se věnuje rozpadu matrice grafénu, který se ovšem ve vakcínách vůbec nevyskytuje.

Článek se netočí okolo studie (jak tvrdí), ale okolo 9 minutového interview s kanadskou reportérkou, kde profesor Bridle o studii mluví. Výsledky této údajné studie nejsou ani po půl roce publikovány (a vyvolává to otázku, jestli vůbec existují), zatímco tvrzení z interviewu byla opakovaně vyvrácena odborníky. Interview velmi dobře rozebral a vyvrátil tým z Reuters. Níže zmíňuji hlavní body, doplňuji další informace a především vyvracím nabalená tvrzení z dílny přímo cz24.news.

 Tvrzení 1

„Studie probíhala od konce minulého roku a výsledkem mělo být potvrzení, že vakcíny jsou bezpečné. Jenže, namísto toho studie odhalila, že vakcíny pracující na principu spike protein matricí, na které si lidské buňky mají vytvořit imunitu, fungují úplně jinak, než se očekávalo. Součástí studie je i utajovaný interní materiál Pfizeru získaný od japonské vlády, který obsahuje popis mechanické činnosti vakcíny společnosti Pfizer na molekulární bázi.“

Fakta 1

Zmiňovaný autor studie, Prof. Bridle, kromě interview pro kanadskou reportérku žádnou studii zabývající se funkcí nebo bezpečností vakcín nepublikoval. Jeho jediný vědecký příspěvek k tématu vakcín je účast (nikoli vedoucí role) na review (rešerši literatury) v časopisu Vaccines z letošního listopadu. Tato rešerše je jakousi polemikou o tom, jaký by mohly mít jednotlivé složky mRNA vakcín proti covid-19 vliv na vývoj lidského plodu. Ačkoli předpoklad, že vliv nového léčiva na vývoj plodu může vyžadovat dlouhodobá pozorování je správný, tato publikace pouze spekuluje a nepřekvapivě vyšla ve spíše neprestižním (na standardy tématu lidských virů) odborném časopise.

Zmiňovaný interní materiál Pfizeru je úryvkem z dokumentu požadovaného japonskou legislativou pro schválení vakcín. Jak zanalyzoval tým Reuters, neobsahuje žádné informace o toxicitě nebo nestadardním chování vakcíny.

Použité výrazy jsou velmi zavádějící a rovnou prozrazují, že jde o manipulaci. Studie se nezadávají, aby něco potvrdily, ale aby něco zkoumaly.

Tvrzení 2

„Pfizer si je vědom, že spike protein nesmí cestovat žílami, cévami a tepnami, ale musí zůstat ve svalu, což je jediné bezpečné místo, kde smí proběhnout zárodek funkce. Zárodek funkce je laboratorní označení pro okamžik reakce vakcíny s organismem.“

 Fakta 2

Zárodek funkce je vymyšlený termín nedohledatelný mimo tento článek.

 Tvrzení 3

„Aby spike protein necestoval ze svalu do krevního oběhu, je na místě držen nějakou látkou, která ve studii kanadského profesora není uveřejněna, protože nedošlo k jejímu odtajnění ze strany dokumentu japonské vlády. Chápete? Víte, k čemu to směřuje? Ano, tím pomocným materiálem, který má spike protein udržet na místě ve svalu je grafen, resp. jeho vysoce ferromagnetický oxid.“

Fakta 3

Antigen spike proteinu je držen na mateřské buňce MHC molekulou, tedy aparátem pro běžnou prezentaci v imunoligkcé reakci. Žádná matrice není potřeba a ani by do této mašinérie nijak vstoupit nemohla, tím méně grafen, jehož přítomnost ve vakcínách byla vyvrácena.

 Tvrzení 4

„Nový výzkum vypracovaný skupinou vědců v čele se zmíněným kanadským profesorem však tuto teorii popírá, uvedl minulý týden kanadský výzkumník zabývající se v profesním životě zejména vakcínami proti rakovině. “Udělali jsme velkou chybu. Až nyní jsme si to uvědomili,” řekl Byram Bridle, virový imunolog a docent na Guelphské univerzitě v Ontariu.“

Fakta 4

Obor Prof. Bridla není virologie, nýbrž imunologie a výzkum rakoviny, čemuž odpovídá i jeho publikační činnost. Jak úvadí jeho profil na Univerzitě v Guelphu, pouze v jedné větvi jeho výzkumu používá viry jako zbraň v boji proti proti rakovině.

 Tvrzení 5

Bridle, kterému kanadská vláda loni udělila grant [1] ve výši 230 000 dolarů na výzkum vývoje vakcíny proti COVID-19, uvedl, že spolu se skupinou mezinárodních vědců podal žádost o informace japonské regulační agentuře, aby získal přístup ke studii biodistribuce [2] vakcíny společnosti Pfizer. Biodistribuční studie se používají ke zjištění, kudy se injektovaná látka v těle pohybuje a ve kterých tkáních nebo orgánech se hromadí. Až na výjimky jsou biodistribuční studie přísně tajné a poskytují se jen vládním orgánům, obvykle státním úřadům pro kontrolu léčiv. “Je to vůbec poprvé, kdy vědci mají možnost vidět, kam se tyto vakcíny s messengerovou RNA (mRNA) po očkování dostanou,” řekl Bridle v rozhovoru [3] s Alexem Piersonem, kde poprvé zveřejnil tyto údaje. “Je bezpečné předpokládat, že zůstává v ramenním svalu?” Krátká odpověď zní: “Rozhodně ne. Je to velmi znepokojující.”

Fakta 5

Grant nebyl udělený pro zkoumaní bezpečnosti exitujících mRNA vakcín, nýbrž pro vývoj nových vakcín započatý na univerzitě v Guelphu . Biodistribuční studie probíhala na myších a neobjevila žádnou toxicitu.

 Tvrzení 6

„Ano, hematoencefalickou bariéru, přesně tu, do které vám píchají špejlí během nosních výtěrů na koronavirus hluboko zasunovaných do nosu až na úroveň hematoencefalické bariéry.“

Fakta 6

Hematoencefalická bariéra odděluje krevní řečiště od tkáně mozku, jde vlastně o velmi málo propustný obal cév v mozku. Nelze se k ní dostat při výtěru, protože špejle proniká jen do nosní dutiny a v žádném případě ne do cév, které jsou násobně menší.

Tvrzení 7

„Nedávná studie [4] v časopise Clinical and Infectious Diseases vedená výzkumníky z Brigham and Women’s Hospital a Harvard Medical School měřila podélné vzorky plazmy odebrané 13 příjemcům vakcíny Moderna 1 až 29 dní po první dávce a 1-28 dní po druhé dávce. Spike protein po uvolnění z kotvení ve svalu vyvolává krevní sraženiny, krvácení a poškození mozku

U 11 z těchto osob byly detekovatelné hladiny proteinu SARS-CoV-2 v krevní plazmě již jeden den po první dávce vakcíny [5], včetně tří osob, u nichž byly detekovatelné hladiny spike proteinu. Zjištěn byl také protein “podjednotky” zvaný S1, který je součástí spike proteinu. Spike protein byl detekován v průměru 15 dní po první injekci a u jednoho pacienta byl protein detekovatelný 29. den, jeden den po druhé dávce vakcíny, který zmizel o dva dny později. Výsledky ukázaly [6], že produkci antigenu S1 po první vakcinaci lze detekovat již první den a že je přítomna i mimo místo vpichu a související regionální lymfatické uzliny.“

 Fakta 7

Malé množství spike proteinu bylo detekováno po první injekci vakcíny, později vzniklé protilátky protein z krevního řečiště odstraňují. Žádný toxický vliv spike proteinu v krvi zjištěn nebyl a sám Dr. Walt (autor studie) říká, že Bridle dezinterpretuje výsledky.

 Tvrzení 8

 „Kotvení spike proteinů ve svalu pomoci nanočástic grafenu, který je ferromagnetický, úniky a rozkládání grafenu Ivermectinem a jeho pohotový zákaz v České republice i na Slovensku, podivná nedostupnost křenu v obchodech v Německu, řetězce najednou začaly křen stahovat z nabídky, všechno to najednou do sebe začíná zapadat.“

Fakta 8

 Křen lze objednat na libovolném německém supermarketu, žádnou zmínku o nedostatku nelze dohledat.

Tvrzení 9

„A teď si představte, že glykosid se nachází nejen v křenu, ale i v hořčici. A hořčice se dává na co? Na vegan/veget jídla? Ne, ta se dává na buřty, klobásy, prostě na masové delikatesy.”

Fakta 9

Glykosidy jsou molekuly cukru připojené například na proteiny. Glykosidace funguje jako ochrana proteinů, především v prostředí mimo buňku a tento mechanismus využívá úplně každý organismus. Glykosidy jsou tedy v každém jídle.

 


Elfové je v českém internetovém prostředí sebeprezentační název anonymní aktivistické skupiny, která si vzala za cíl „boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu“. Skupina se zformovala v roce 2018 po vzoru obdobných skupin v pobaltských státech, například Litvy, kde podobná aktivita vznikla asi o pět let dříve. Přijala od nich také označení za elfy.