Na Facebooku stránka FreedomProject zveřejnila video, které pojednává o novém genderovém vyučování pro děti v mateřských školách v Kalifornii. FreedomProject se identifikuje jako vzdělávací organizace, zaměřená na židovsko-křesťanské hodnoty. Bere si za cíl vzdělávat děti od základní až po absolvování střední školy.Ve videu s názvem ‘Kalifornie bude učit děti, že existuje 15 druhů genderů’ zaznívá spousta alarmujících informací.

Jak se však dozvíme na webu Ministerstva pro vzdělávání státu Kalifornie v dokumentu Chapter 3: Transitional Kindergarten Through Grade Three, motivací pro toto vzdělávání jsou zažité stereotypy ve společnost a s nimi související šikana, které u dětí vede k pochybnostem o vlastní identitě. Práce s dětmi má obnášet pokládání otevřených otázek na oblíbené barvy, hračky a aktivity kluků a holek. Následně ukázat obrázky stejně starých dětí, které do stereotypu nějak nezapadají a diskutovat. Jednoduché rozpoznání barvy a nebo hračky, ukáže reakci dětí na vlastnost, která takovému stereotypu neodpovídá.


Tento záměr ale autoři videa ignorují a snaží se předstírat, že učitelé v mateřských školách budou nutit děti, aby si vybrali svůj gender a nebo že si budou vtloukat do hlavy 15 různých gender charakteristik. Je úsměvné, že sami tvůrci ve videu říkají, že takto malé děti neumí číst a nemají vyvinuté chápání abstraktních věcí, což jejich předchozí tvrzení vyvrací.

Zatím tvůrci jen vytrhávali z kontextu a ignorovali účel takového vzdělávání. Od druhé minuty už lžou a manipulují s obsahem a výzkumy. Zazní, že ‘rozebírali jsme studii UCLA, kde více než 25% dětí v Kalifornii mezi lety dvanácti až sedmnácti lety věku se neshoduje se svým genderem. Nejsou spokojeni a neidentifikují se se svým vrozeným gender charakteristikou’. To je ale lež, protože mezi závěry studie je hned jako první bod, že 27% ze zkoumaných dětí je takto vnímáno okolím. Tedy že okolí, pod vlivem zažitých stereotypů, dává najevo více než čtvrtině studentů, že nezapadají do mantinelů, jak by měli vypadat a nebo se chovat. Nikoli, že takto sebe samé identifikovali samotní studenti. Navíc zde zcela chybí vztah k chronologii, v Kalifornii se o gender výchově mluví poslední 3-4 roky a skutečně začala až loni, pro školky začne oficiálně až letos, i když některé školky toto téma už s některými žáky individuálně probíraly. Je krajně nepravděpodobné, že by měla zásadní vliv na čtvrtinu všech dětí v Kalifornii.

Ve videu se dále mluví, že rodiče nebudou moci své děti odhlásit z takového vyučování. Zde video odkazuje na článek, který však už neřeší gender výchovu v mateřských školkách, ale věnuje se sexuální výchově na školách základních a středních. Navíc i v tomto článku jsou faktické chyby, jak dokazuje kontrola serveru Snopes. Paradoxem je, že kdyby nebyl článek ve videu zmíněn, jako zdroj informací, dalo by se s výrokem, že rodiče nemohou zabránit těmto výchovným programům v mateřských školkách, souhlasit. Jde totiž o součást anti-diskriminačních zákonů, které musí povinně absolvovat každý žák v Kalifornii.

Pánové ve videu dále říkají, že Kalifornie řeší ‘zničení civilizace’ a přitom by se tam měly řešit nejhorší výsledky žáků ve čtení a psaní. Toto je známá dezinformační taktika whataboutism – změnou tématu zabránit debatě o nějakém problému. Nicméně pokud odhlédneme od snahy přenesení debaty jinam, tak musíme konstatovat, že pánové ve videu manipulují se statistikou. Ve videu mluví o problému výuky v celé Kalifornii, ale čísla popisují jen afroamerickou chudou menšinu – popisek ‘African American Reading Results’. Opět by fakticky stačilo mluvit o podprůměrných výsledcích studentu v Kalifornii, které popisuje třeba tato studie a nebo tato, která se zabývá, jak se tamní školství dramaticky zlepšilo, přesto zůstává za národním průměrem.

Tvůrci videa zamlčeli nebo nepochopili to hlavní, kalifornské ministerstvo školstvi gender vyučováním reaguje na šikanu a předsudky vůči studentům, kteří dokonale nezapadnou do zažitých stereotypů ve společnosti o vzhledu, chování, aktivitách holek a kluků. Tento postup má snižovat množství studentů, kterým dá okolí najevo, že jsou ‘divní’. Autoři videa dokáží přemýšlet pouze v mezích světa konzervativního křesťanství, ignorovat vědecký a společenský vývoj. V některých případech jim relevantní kritika nestačí, zbytečně tlačí své argumenty do absurdity a dopouštějí se manipulací a lží.

Tyto závěry potvrzuje jiné asi rok staré video stejných tvůrců na YouTube. Opět se lže o rozsahu a závěrech studie UCLA, která byla zmíněna výše. Následně tvůrci odhalí konspirační teorie o válce proti bílé rase a heterosexuálům. Absurdní divadlo vyvrcholí v okamžiku, kdy je řečeno, že ve Švédsku se údajně počet transgender studentů zdvojnásobuje každý rok. To je samozřejmě lež, ve skutečnosti se pouze zdvojnásobuje počet studentů, kteří mají zájem o absolvování gender dotazníku.

Následují veselé historky z natáčení, které však s tématem nemají nic společného, a ignorování, že změna pohlaví nevychází z rozmaru člověka, ale z jeho identity. Ignorování vlivu genetiky a chromozomů, nucení lidí přijmout jako svou identitu stereotyp, ve kterém se narodili. Opětovné lhaní o studii UCLA a nakonec přijde půvabný útok na vzdělané lidi a zákony v duchu citátu Isaaca Asimova.

Video dále pokračuje manipulací o údajné podpoře od profesionální organizace ‘American Pediatric Association’ – ve skutečnosti American Academy od Pediatrics. To je ale naprostá lež, protože prezidentkou této asociace nikdy žádná Michelle nebyla. Pokud se ptáte, kdo je ta prezidentka, tak dáma jménem Michelle Cretella pracuje jako výkonná ředitelka organizace American College of Pediatricians. Toto však není asociace odborníků, ale skupina obhájců konzervativních hodnot. Specializovaný server MediaBiasFactCheck píše, že jde o skupinu, která šíří nenávist proti sexuálním menšinám.
Nakonec zazní, že školy dětem nutí, že se třeba holčičky probudí ráno jako kluci, což je krásná tečka za exkurzem do bigotního světa jedné náboženské konzervativní skupiny.


wpseo_editor