Vzdal se Miloš Zeman v roce 2013 pravomoci udělovat milosti? Ano a ne.

Předestírám, že nechci a nebudu hodnotit, zda Jiří Kajínek vraždy, za něž byl odsouzen spáchal či nikoli, zda jsou či nejsou v jeho případu pochybnosti, ani se nebudu zabývat morálními aspekty této milosti.

Prezident Miloš Zeman se 11. května 2017 rozhodl udělit milost Jiřímu Kajínkovi. Na internetu se ihned rozběhla ostrá diskuze o tom, zda milost udělit může, když se tohoto práva v roce 2013 vzdal.

Toto tvrzení se dokládá různými články z té doby, jednak odkazováním na tiskovou zprávu hradu z té doby. Jaká jsou fakta?

Prezidentský závazek

Pravdou je, že se Miloš Zeman před prezidentskými volbami v roce 2013 veřejně zavázal, že nebude udělovat milosti, s výjimkou omezeného okruhu humanitárních případů. Takových humanitárních milostí udělil již sedm.

Prezident tehdy uvedl, že “na masarykovské republikánské tradice bychom měli navázat, protože i v Ústavě České republiky existují zbytečné monarchistické prvky, jako je například právo prezidenta republiky udělovat amnestii či milosti,” uvedl Zeman. Řekl, že “sám za sebe” se těchto práv dobrovolně vzdává, aby prý ani jeho nástupce nemohl tuto věc zneužít. “Je to jeden z mých závazků,” dodal Zeman.(cit. Týden.cz)

Přenesení pravomocí

Prezident Zeman se v roce 2013 rozhodl přenést pravomoci v řízení o udělení milosti na ministerstvo spravedlnosti ( 378/2013 Sb.) s tím, že milost je možné udělit jen osobám trpících závažnou chorobou nebo nevyléčitelnou chorobou bezprostředně ohrožující život. Takových humanitárních milostí doposud udělil již sedm.

Ústava

Podstatné ale je, zákony jsou podřízené zákonům ústavním a že Ústavního práva udělovat milosti se nelze vzdát bez změny tohoto právního dokumentu. Bez ohledu na proklamace či výše zmíněný zákon má i nadále prezident právo:

  • odpouštět a zmírňovat tresty uložené soudem a zahlazovat odsouzení
  • nařídit, aby se trestní řízení nezahajovalo, a bylo-li zahájeno, aby se v něm nepokračovalo
  • udělovat amnestii

Sečteno a podtrženo, může tedy udělit milost komu chce a pro její udělení nejsou stanovena žádná omezení.

Je samozřejmě otázka, jestli takový monarchistický relikt patří do současného právního řádu. Cimrmanovsky lze říct, že o tom můžeme vést spory, můžeme s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.


administrator

Tým manipulatori.cz